Zmiany w wyrażaniu uczuć

W bardzo wczesnym wieku dzieci rodzice usiłują nauczyć je opanowywania wybuchów uczuciowych stosując kary, perswazje lub pochwały, w zależności od wieku dziecka i od metod, jakimi posługują się w jego wychowaniu. Z czasem dziecko musi podporządkować się wymaganiom grupy, które ograniczają jego formy wyrażania uczuć. Odkrywa ono, że wybuchy uczuć, będące niegdyś skuteczną metodą, uważane są obecnie za przejaw infantylności. Dążenie dziecka w domu lub w szkole do uzyskania pochwały innych może być tak silne, że wywołuje u niego stały niepokój (Davis i Havighurst, 1947). W późniejszym okresie dziecko zdaje sobie sprawę z tego, że społeczna pochwała jest uzależniona od jego własnej kontroli wyrażania uczuć.

Niektóre dzieci dzięki nauce zdobywają zdolność panowania nad swoim emocjonalnym zachowaniem się i podporządkowania się opinii grupy, a jednocześnie potrafią zaspokoić swoje własne potrzeby. Uczą się one tego głównie pod kierunkiem rodziców i nauczycieli (Bankston, 1954). W większości przypadków jednak uczucia są „siłą ukrytą”, Jer- sild (1954) podkreśla, że „…dziecko uczy się ukrywać swoje uczucia lub też wyraża je w sposób nieszczery, obłudny. Wiele dzieci gani siebie za swoją silną emocjonalność. Jednakże trudno im jest pozbyć się wrodzonych (i istotnych) skłonności do strachu, złości, smutku i nieśmiałości, Mają one stale przykłady nieszczerego okazywania uczuć, toteż postępują podobnie, kiedy chcą na przykład wyrazić bunt przeciwko starszym i nie czynią tego bezpośrednio. Dziecko tłucze na przykład butelkę i udaje, że robi to dla żartów. Dzieci, które są stale zmuszane do ukrywania uczuć, są nieszczere nawet wobec siebie samych. Zdarza się to szczególnie w przypadkach, kiedy dziecko przeżywa nieszczęście, ból, obawę i jest tak pogrążone w rozpaczy, że wydaje mk się, iż nie ma wyjścia z tej sytuacji” (str. 303-304).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>