Zmartwienie

Zmartwienie to reakcja o podłożu wyobrażeniowym. Nie jest ono wywołane bezpośrednio jakimś bodźcem ze środowiska dziecka. Może powstać w wyniku sytuacji pojawiających się w wyobraźni dziecka i może wpływać na jego rozwój. Może powstać także pod wpływem książki, filmu, przedstawień komicznych, radia albo innych codziennych rozrywek. Ponieważ zmartwienia spowodowane są raczej wyimaginowanymi i nierealnymi bodźcami, nie pojawiają się one u dzieci bardzo małych. Dziecko musi osiągnąć określony stopień rozwoju intelektualnego, aby mogło wyobrazić sobie przedmioty wzbudzające obawę, a niedostępne dla niego bezpośrednio. Wiele rodzajów strachu u starszych dzieci jest właściwie zmartwieniami i są one raczej wytworem wyobraźni dziecka niż reakcji na bodźce pochodzące bezpośrednio ze środowiska dziecka. Wykazano to na podstawie badań nad wypowiedziami dzieci, dotyczącymi tego, czego się one boją i jakich najstraszniejszych przeżyć doznają. Na przykład z grupy dzieci pytanych 14% odpowiedziało, że bały się zwierząt, lecz tylko 2% było zaatakowanych przez zwierzęta. 19% twierdziło, że boją się duchów, chociaż żadne tego ducha nie widziało, (Jersild i inni, 1933). Zmartwienie dotyczące pracy szkolnej i obawa przed nie otrzymaniem promocji są bardzo powszechne u wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. 53% badanych dzieci wyraziło obawę, że nie otrzyma promocji do następnej klasy, gdy potem okazało się, że z wyjątkiem 1% z każdej klasy wszystkie dzieci były promowane (Jersild i inni, 1941). .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>