Złość – kontynuacja

Dzieckó skłonne do złości na jakimkolwiek poziomie rozwoju będzie szczególnie podatne do wyrażania złości w przypadkach ograniczania jego ruchów, jak również jego popędów, pragnień i dążeń charakterystycznych dla danego poziomu rozwoju”.

Niemowlęta reagują wybuchami złości na drobne fizyczne niewygody, przeszkody w spełnianiu czynności fizjologicznych oraz na czynności związane z pielęgnacją, jak: kąpanie i ubieranie. Wzrastająca niezależność dziecka sprawia, że pragnie samo wykonywać pewne czynności. Kiedy jednak daje mu się tę możliwość, wybucha gniewem z powodu własnej nieporadności. Jest więc złe, kiedy nie może się ubrać lub nie potrafi jeść łyżką albo widelcem. Trudności w zrozumieniu dziecka przez innych podczas gaworzenia i we wczesnych okresach mowy także je irytują. Jest ono złe, gdy ludzie nie poświęcają mu tyle uwagi, ile pragnie, albo gdy zabiera mu się jego własność.

Dzieci w okresie przedszkolnym złoszczą się z tych samych powodów, co niemowlęta. Szczególnie irytują się wtedy, kiedy zabiera im się jakąś własność, odmawiają starszym wykonywania poleceń, ciągle walczą z innymi dziećmi, które chcą im zabrać zabawki lub przeszkadzają w zabawach. Są wrażliwe na wymówki lub karę. Złoszczą się, kiedy zabawki i przedmioty służące do zabawy nie działają według ich życzeń (Watson, 1925: Goodenough, 1931: Felder, 1932: Ricketts, 1934: Gasell i inni, 1946: lig i inni, 1949: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Jersild, 1954, 1954a: Breckenridge i Vincent, 1955). W napadach złego humoru u małych dzieci dostrzega się jeden wspólny element. Jest nim reakcja na przymus. Dziecko przejawia zły humor, gdy poleca się mu zrobić coś, czego ono nie chce zrobić, gdy mu się nie daje czegoś, co chce mieć, albo gdy następuje jakaś zmiana w systemie jego zrutynizowanych, codziennych czynności, albo też, gdy dziecku nie uda się wykonać tego, co usiłuje zrobić (Isaacs, 1940).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>