Zazdrość

Zazdrość jest normalną reakcją na aktualną i przypuszczalną oraz faktyczną utratę miłości (Vollmer, 1946). Zazdrość wynika ze złości. Jest to postawa oburzenia skierowanego przeciw ludziom, natomiast złość może być skierowana przeciw ludziom, przeciw sobie samemu i przeciw rzeczom. Zazdrość może przybrać formę wybuchu, podobnego do napadu złego humoru, albo taką formę, w której uraza jednostki jest rzadko rozpoznana. Czasami przejawy zazdrości zawierają gniew i strach. Osoba zazdrosna jest niepewna uczuć kochanej osoby i boi się je utracić (Jersild 1954). To, jakie bodźce wywołują zazdrość i w jakiej formie ona się przejawia, zależy w dużym stopniu od wychowania i sposobu traktowania jednostki przez innych. Bez względu jednak na formę, ‚ zazdrość wytwarza zawsze uczucie niezadowolenia u jednostki i często prowadzi w mniejszym lub większym stopniu do złego przystosowania się do otoczenia (Garrison, 1952). Uczucie zazdrości może zniekształcić postawę jednostki wobec ludzi i świata nie tylko w okresie dziecięcym, ale i w całym jej życiu (Jersild, 1954a).

Bodźce wy widujące zazdrość. Sytuacje wywołujące zazdrość są sytuacjami społecznymi, które stwarzają ludzie, zwłaszcza cieszący się uczuciem sympatii dziecka. U małego dziecka zazdrość wywołują rodzice i inni dorośli, którzy się nim opiekują. Ponieważ dziecko pragnie uznania i sympatii, często współzawodniczy z innym dzieckiem. Badania kliniczne nad zazdrością małych dzieci wykazały, że zazdrość jest bardzo powszechnym przeżyciem emocjonalnym, pojawiającym się u dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat, przeważnie w związku z urodzeniem się dziecka młodszego. Zazdrość nie zawsze jednak pojawia się w takich warunkach (Watson, 1925). Naturalnym zjawiskiem jest to, ii dziecko pierwsze w rodzinie przyzwyczajone jest do tego, że do chwili urodzenia się drugiego dziecka uwaga rodziców koncentruje się tylko na nim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>