Zazdrość – kontynuacja

Przygotowywanie starszego dziecka do przyjęcia nowego dziecka nie zawsze usuwa zazdrość. Jednakże dzieci, które się z góry uprzedza, że narodzi się nowe dziecko, wykazują mniej zazdrości niż dzieci, których się do tego nie przygotowuje. Małe dziecko nie jest dostatecznie dojrzałe, aby zrozumieć konsekwencje, jakie wynikną dla niego wraz z narodzeniem się drugiego dziecka (Merry i Merry, 1950). Zazdrość powoduje czasami różnica wieku wśród rodzeństwa. Młodsze dziecko zazdrości starszemu przywilejów, jakie ma ono w rodzinie, a starsze młodszemu tego, że jest otaczane większą uwagą i opieką. Zazdrość może wynikać także z faworyzowania jakiegoś dziecka przez rodziców. Wielu rodziców, nie uświadamiając sobie tego, okazuje większe zainteresowanie dzieciom, które są bardziej atrakcyjne, zdolne i dają się lubić, niż dzieciom, którym brak tych właściwości.

Rodzice stawiają czasami swoim dzieciom zbyt wysokie wymagania i żądają, aby dorównały lub przewyższyły poziomem inne dzieci. Jeżeli dziecko nie osiągnie wymaganych wyników, czuje się upokorzone lub też jest porównywane w sposób dla niego przykry z rodzeństwem, które uzyskało pożądane wyniki. Jersild (1954) wykazał, że „…tego rodzaju postawa ze strony rodziców rozwinie u dzieci prawdopodobnie więcej postaw zazdrości niż spontaniczne objawianie uczuć entuzjazmu, zachwytu lub sympatii raz jednemu, a raz drugiemu dziecku”.

Wiele dzieci wykazuje zazdrość w stosunku do jednego z rodziców, a zwłaszcza do ojca. Ze względu na stały kontakt społeczny dziecka z matką, rozwija się u niego specyficzna postawa wobec niej i wskutek tego buntuje się ono przeciwko przejawom sympatii matki dla ojca. W przypadku konfliktu między rodzicami, dziecko, które ma zewnętrzne podobieństwo do jednego z rodziców, podobny temperament lub zainteresowania, może stać się kozłem ofiarnym w ich walce. Zazdrość powstaje również na tle faworyzowania jednego z dzieci. W takim przypadku dziecko gorzej traktowane będzie miało satysfakcję, jeśli przejawi opór wobec tego z rodziców, które się do niego źle odnosi, oraz będzie sprzeciwiało się dziecku faworyzowanemu i w ten sposób okaże swoją zazdrość (Jersild, 1954a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>