Zasób słów

Zasób słów wzrasta powoli w pierwszych dwóch latach życia. W latach przedszkolnych dziecko przyswaja słowa w tempie przyśpieszonym, a z chwilą pójścia do szkoły przyrost nowych słów jest bardzo szybki. To szybkie tempo przyswajania słów w okresie szkolnym jest wynikiem częściowo bezpośredniego uczenia słów i ich znaczeń przez nauczycieli, a częściowo interesujących skojarzeń dziecka z przedmiotami i doświadczeniami oraz częściowo poprzez czytanie dla przyjemności, słuchanie radia lub oglądanie telewizji. Badania zasobu słownika w różnych okresach życia dziecka ujawniły, że zasób ten jest większy niż się zwykle ocenia. Przeciętny zasób słów dziecka w pierwszym roku nauczania waha się pomiędzy 20 a 24 tysiącami słów, albo od 5 do 6n/o słów słownika podstawowego. W szóstym roku nauczania dziecko w przybliżeniu zna około 50 tys. słów, a kiedy wchodzi do szkoły średniej – około 80 tysięcy słów, to jest 22’7o słownika podstawowego (Carroll, 1938: Seashore i Eckerson, 1940: Smith, 1940, 1941: Rinsland, 1945: Schulman i Havighurst, 1947: Gewirtz, 1948, 1948a: Baldridge, 1949: Seegers i Seashore, 1949: Strickland, 1951: Bryan, 1953: Havighurst, 1953: Jersild, 1954: McCarthy, 1954).

W zasobie słów w każdym wieku dzieci występują wyraźne różnice indywidualne. Różnice te wynikają nie tylko z badań, do których użyto różnych pod względem wielkości grup i różnorodnych metod, ale są one faktycznymi różnicami: występują już wcześnie, bo w osiemnastym miesiącu życia i wraz z wiekiem dzieci stają się coraz bardziej wyraźne (Shirley, 1931a, Gesell i inni, 1940: Breckenridge i Vincent, 1955). Chociaż różny poziom inteligencji ma częściowo wpływ na różnice w zasobie słownika w każdym wieku, to jednak takie czynniki, jak wpływ środowiska, okazja do uczenia się i motywy uczenia się odgrywają poważną rolę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>