Zachowanie się władcze

Chcąc zaspokoić swoje potrzeby małe dziecko rozkazuje innym dzieciom, grozi albo używa siły (Anderson, 1939). Usiłuje ono zdobyć upragnione przedmioty, które są własnością towarzyszy zabawy, kierować zachowaniem swych towarzyszy albo wpływać na nich i przeciwstawiać się panowaniu innych (Mummery, 1947). Stwierdzono, że wśród dzieci żłobkowych dziewczynki przejawiały w zabawie większą chęć panowania nad innymi niż chłopcy. U dzieci przedszkolnych jest odwrotnie, chłopcy przejawiają większą chęć panowania niż dziewczynki. Jeśli dzieci łączą się w pary z dziećmi płci odmiennej, dziewczęta są bardziej władcze niż chłopcy (Anderson, 1937, 1939).

Okazało się, że dzieci, które są szczególnie władcze w stosunku do swoich towarzyszy, czerpią ten wzór zachowania się z własnego środowiska rodzinnego. Dzieci takie pochodzą z rodzin, w których stosuje się dużo zakazów, istnieje niewłaściwy system karności, w których panuje niezgoda lub w których rodzice stosują środki przymusu. Ponadto, jeśli rodzice są niezadowoleni ze sposobów, jakimi dziecko zaspokaja swoje potrzeby, jeżeli mało kontaktują się z dziećmi i jeżeli wykazują mało zrozumienia i chęci, aby udzielać wyjaśnień na spontaniczne pytania dziecka, chęć władania nad innymi przejawia się u dziecka szczególnie silnie (Meyer, 1947).

Istnieje powszechne mniemanie, że dzieci ze stanów północnych są bardziej władcze niż dzieci ze stanów południowych. Tłumaczy się to zwykle tym, że na Południu niańki-murzynki wychowują dzieci tak, aby były one spokojne i względnie aktywne, zgodnie ze wzorem „małej panienki” albo „małego panicza”. Uważa się, że dzieci te mają mniej nieporozumień ze swoimi towarzyszami zabawy, dysponują większą ilością społecznie uznanych sposobów obcowania z innymi i są mniej podatne na sugestie dorosłych. Badania nad władczością dzieci żłobkowych na północy i wschodzie nie wykazały jednak takich różnic, jakie wykazały badania dzieci stanów północnych i południowych (Mummery, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>