Zachowanie się społeczne we wczesnym dzieciństwie

W okresie przedszkolnym od drugiego do szóstego roku życia dzieci rozwijają się z jednostek względnie aspołecznych w wyraźnie uspołecznione. W ciągu tego krótkiego okresu czasu dziecko uczy się przystosowywać do innych i włączać się w zabawy grupowe, w których bierze udział większa liczba dzieci. W konsekwencji tego rozwoju dziecko, gdy zaczyna już chodzić do szkoły, jest przygotowane do aktywnego udziału w życiu grupy. W tym czasie zaczynają rozwijać się najbardziej doniosłe formy zachowania społecznego, niezbędne do przystosowania się do innych osób. Jeśli nawet nie rozwiną się one w tak wystarczającym stopniu, aby dziecko mogło w każdym czasie z powodzeniem obcować z innymi, jest to jednak doniosły początek, który posłuży dziecku za podstawę do dalszego rozwoju, gdy rozszerzą się jego horyzonty społeczne.

Liczba kontaktów, jakie dziecko w tym czasie nawiązuje z innymi dziećmi, stanowi doniosły czynnik wyznaczający to, jak daleko rozwój ten postępuje. Spośród dzieci przedszkolnych czterolatki są znacznie bardziej przygotowane do wchodzenia w kontakty społeczne niż dwulatki (Mallay, 1935). Dzieci, które wychowywały się w żłobku, nawiązują znacznie więcej kontaktów społecznych w przedszkolu niż dzieci, które nie mają doświadczeń z wychowania żłobkowego (Jersiłd i Fitę, 1939). Jednak dzieci nowowstępujące nawet w okresie wiosennym łatwo przystosowują się, co przejawia się w liczbie pomyślnie nawiązanych kontaktów społecznych (Jersild i Fitę, 1939: White i Williams, 1939).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>