Wymowa niewyraźna

Wymowa niewyraźna spowodowana jest niedoczynnością warg, języka i szczęk. Czasem jest to skutek paraliżu organów głosowych albo niedorozwoju języka, zwłaszcza muskulatury języka, który często towarzyszy chorobie angielskiej. W innych przypadkach podniecenie emocjonalne albo lęk może spowodować niedoczynność warg i języka. Dziecko przejęte obecnością osób obcych nie otwiera należycie ust i mruczy pod nosem. W końcu niewyraźna wymowa może być wynikiem szybkiego mówienia na skutek podniecenia: dziecko śpiesząc się, aby powiedzieć od razu wszystko, co chce, połyka słowa wymawiając je niestarannie i niewyraźnie. Ta ostatnia przyczyna dotyczy niewyraźnej wymowy dziecka pojawiającej się po raz pierwszy w wieku szkolnym.

Jąkanie się. Jąkanie się jest pewną formą wahania i powtarzania słów. Tego rodzaju mowie towarzyszy raptowny skurcz mięśni gardła lub przepony. Powoduje to niezdolność do wymawiania dźwięków. Jąkanie się pochodzi z zaburzeń pojawiających się w normalnym rytmie oddychania jako częściowa lub całkowita niezdolność koordynacji części mowy. Skutek jest taki, że słowa są przerywane, wypracowane, wypowiadane z wahaniem i często powtarzane (Missildine i Glasner, 1947: Hildreth, 1950). Przypomina ono objawy strachu (Garrison, 1952). Ją- kaniu często towarzyszy zahamowanie toku wymowy, kiedy tó jednostka nie jest chwilowo zdolna do wytworzenia żadnego dźwięku. Z chwilą kiedy minie napięcie mięśni, następuje przypływ slow, który znowu zostaje zahamowany przez następny spazm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>