Współczucie – kontynuacja

W każdym wieku w wyrażaniu współczucia występują znaczne różnice indywidualne. Do drugiego albo trzeciego roku życia różnice te nie zależą od płci, w następnych okresach dziewczynki przejawiają więcej współczucia niż chłopcy. Jakkolwiek współczucie wzrasta zarówno z wiekiem inteligencji, jak i z wiekiem chronologicznym, zależy ono wszakże więcej od osobistych właściwości dziecka aniżeli od wieku inteligencji czy wieku chronologicznego. Dziecko egoistyczne albo zaabsorbowane własnymi trudnościami, albo mające poczucie niepewności ze wzglądu na nieprzyjemne doświadczenia, niezdolne jest do zrozumienia cierpień innych i nie przejawia w swoim zachowaniu się współczucia. Poza tym liczba przejawów współczucia u dzieci od czasu do czasu zmienia się, W miarę jak dziecko zdobywa więcej pewności siebie, przejawia mniej aktów współczucia niż wtedy, gdy było trochę siebie niepewne. Gdy dziecko samo, pośrednio albo bezpośrednio, jest powodem przykrości drugiego, zdradza mniej współczucia niż wtedy, gdy powodem przykrości jest kto inny. Podobnie współczucie zależy w dużym stopniu od tego, czy dziecko umie zrozumieć daną sytuację. To zaś zależy częściowo od wieku inteligencji i wieku chronologicznego, a częściowo od poprzednich doświadczeń dziecka (Murphy, 1937: Macfarlane, 1938: Jersild, 1954, 1954a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>