Wpływy bilingualizmu

Ponieważ dziecko posługujące się dwoma językami nie jest przygotowane pod względem lingwinistycznym do pracy szkolnej, będzie mu się trudniej przystosować niż dziecku posługującemu się jednym językiem. Niezdolność posługiwania się językiem używanym w klasie powoduje, że dziecko czuje się niepewnie wobec innych dzieci, które nie przeżywają tego uczucia (McCarthy, 1953). Wynikiem tego jest jego słabe przystosowanie do życia szkolnego. Nawet wśród studentów szkół wyższych, pomimo ich odpowiedniej inteligencji, przejawiają się słabsze wyniki w zakresie opanowania języków obcych, jeżeli zaczynali uczyć się ich zbyt wcześnie. Wyniki testowe wskazują również na ujemne skutki posługiwania się dwoma językami już w okresie przedszkolnym. Dotyczy to zwłaszcza testów zbudowanych z materału werbalnego.

Krańcowa niezdolność do rozwiązywania testów skomplikowanych oraz słabe emocjonalne przystosowanie się do pracy szkolnej wpływają w większym stopniu na obniżenie się wyników badań testowych (Ana- stasi i Cordova, 1953).

Wpływy bilingualizmu na społeczne i emocjonalne przystosowanie się są poważniejsze niż na wyniki w nauce. Bardzo często dziecko władające dwoma językami już w trakcie wypowiadania się jest z góry przygotowane na wyśmiewanie, dokuczanie lub okazywanie znudzenia przez inne dzieci. Zabiera więc rzadko głos i z tego powodu jest uważane za dziecko spokojne. Pozostawia to poważne ślady na jego rozwijającej się osobowości (Koenig, 1953). Nawet studenci szkół wyższych, u których zaistniał problem dwujęzyczności, wykazują słabsze emocjonalne i społeczne przystosowanie się, niż ci, którzy we wczesnych latach życia uczyli się tylko jednego języka (Spoerl, 1944). Najmniej ujemnych skutków pozostawia biłingualizm wtedy, kiedy dziecko przebywa wśród dzieci tej samej narodowości, przeżywających podobnie jak ono problem dwujęzyczności (Fishman, 1952: Jersild 1954). Z jakim powodzeniem dziecko wyzbędzie się obcego akcentu, będzie zależało od tego, jak trwałe będą skutki bilingualizmu (McCarthy, 1953),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>