WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJU MOTORYCZNEGO CZ. II

Kolejność rozwoju ruchów. Rozwój ruchów nie przebiega w sposób przypadkowy, lecz uporządkowany i możliwy do przepowiedzenia, jak to wykazano w rozdziale II. Przebiega on według ustalonej kolejności, początkowo dotyczy głowy, później ramion, rąk i górnej części tułowia, potem dolnej części tułowia, a w końcu dłoni i stopy. Ten przebieg roz- woju dziecka od głowy do stóp, czyli tak zwane następstwo cefa- lokaudalne, określa się jako „prawo kierunku rozwoju”. Warto wspomnieć, że kolejność opanowywania kontroli nad mięśniami jest po- dobna do kolejności rozwoju struktur w okresie płodowym, w którym głowa jest także bardziej rozwinięta niż kończyny dolne. Rozwój przebiega również w kierunku proksimodalnym, to znaczy, że rozwój ruchów dokonuje się wcześniej w ośrodkach leżących bliżej osi głównej niż w strefach bardziej oddalonych. Opanowanie mięśni pojawia się na przykład wcześniej w ramionach niż w palcach (Gesell, 1954).

Przebieg rozwoju ruchów u niemowląt doskonale ilustruje tę prawidłowość rozwoju. Zaraz po urodzeniu lub nieco później dziecko kładzie główkę na ramieniu albo na piersi osoby, która je trzyma. Jeżeli natomiast trzyma się je nieco dalej od siebie, to wówczas trzeba podtrzymywać całą główkę. Wkrótce, w miarę opanowywania kontroli nad mięśniami szyi i głowy, podtrzymywanie staje się konieczne t3rlko przy karku szyi, następnie przy ramionach, dalej na plecach, wreszcie pod pośladkami. Prawidłowość rozwoju ruchów zilustrowano na rys. 25, który ukazuje poszczególne fazy, prowadzące do przyjęcia postawy prostej.

Jakkolwiek rozwój ruchów przebiega według prawa następstwa, które, ujęte bardziej ogólnie, ma charakter niezmienny, to jednak w tym rozwoju zachodzą indywidualne różnice. Na skutek braku okazji do ćwiczeń dziecko może być opóźnione w rozwoju ruchów rąk, natomiast w wyniku zachęty i pomocy może ono przodować w rozwoju chodzenia. Ogólna prawidłowość rozwoju może pojawiać się wcześniej lub później w zależności od indywidualnych różnic inteligencji, zdrowia i innych czynników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>