WŁAŚCIWOŚĆ UCZUĆ DZIECIĘCYCH

Uczucia małego dziecka różnią się znacznie od uczuć człowieka dorosłego. Analiza charakterystycznych cech uczuć dziecka, jako przeciwstawnych uczuciom dorosłych, wskazuje na różnice między nimi. Owe specyficzne cechy uczuć dziecięcych są następujące:

Uczucia dzieci są krótkotrwałe. Charakterystyczną cechą uczuć małego dziecka jest to, że trwają one zaledwie kilka minut, po czym kończą się nagle. Ponieważ dziecko wyraża swoje uczucia w widocznym działaniu, szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego i w konsekwencji tego uczucia jego trwają względnie krótko, w przeciwieństwie do długotrwałych reakcji uczuciowych osób dorosłych. W miarę jak dziecko podrasta, społeczne organiczenia reakcji spontanicznych, charakterystycznych dla jego emocji w poprzednim okresie, prowadzą do nastrojów albo stanów uczuciowych, trwających przez dłuższy czas i wyrażających się raczej powoli niż w krótkich, urywanych wybuchach.

Gdy dziecko przebywa z towarzyszami zabawy w tym samym wieku, z dala od wpływu rodziców albo innych osób dorosłych, wyraża swoje emocje swobodnie i żywo. W obecności dorosłych wszakże dziecko zaczyna przejawiać nastroje około czwartego roku życia, a skłonność ta osiąga punkt szczytowy w okresie adołescencji. Typowymi reakcjami uczuciowymi dziecka są: „dąsanie się w wyniku stłumienia gniewu, pło- chliwość i bojaźliwość w wyniku opanowania uczucia strachu, zadowolenie albo dobre samopoczucie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>