WADY FIZYCZNE

Wady fizyczne, nawet nieznaczne, ograniczają możliwości działania dziecka. Zgodnie z twierdzeniem Podolsky’ego (1953a), „…każda wada fizyczna pozostawia określone ślady na rozwoju umysłowym”. Wpływ wad fizycznych na rozwój umysłowy zależy od takich czynników, jak: charakter i ostrość wady, wiek, w którym wada ta występuje, stopień, w jakim ogranicza ona normalną aktywność dziecka, oraz ustosunkowanie się rodziców, nauczycieli i rówieśników do tej wady. U dziecka cierpiącego na reumatyzm, który osłabia działalność serca i powoduje długi okres rekonwalescencji oraz powstrzymuje od udziału w zajęciach z rówieśnikami, zachodzą większe zmiany w psychice niż na przykład u dziecka o słabym wzroku, któremu jedynie dobór odpowiednich okularów może wyrównać wadę (Mohr, 1948).

Rodzaje wad. Podobnie jak z powodu choroby, tak cierpią dzieci na skutek każdej dolegliwości fizycznej. Do najpowszechniejszych należą: próchnica zębów, defekty mowy, osłabienie mowy i słuchu, zaburzenia powodujące hamowanie ruchów, zaburzenia w centralnym układzie nerwowym, wady serca, zajęcza warga, rozszczep podniebienia, wrodzone znamiona na twarzy, anormalności fizyczne, takie jak zrośnięte palce, zez, garb, skurcz mięśnia spowodowany oparzeniem (Lund i inni, 1946: Maxwell i Brown, 1948: Barker i inni, 1952: Garrison, 1952: Podolsky, 1953a: Breckenridge i Vincent, 1955). Niektóre z tych defektów są wrodzone, inne zaś nabyte w okresie dziecięctwa jako wynik chorób lub nieszczęśliwych wypadków (Podolsky, 1953a).

Liczba i zaostrzenie wad fizycznych jest różnorodne. U chłopców wady pojawiają się częściej niż u dziewcząt (Lund i inni) 1946: Barker i inni, 1952). Kalectwo jest częstsze wśród dzieci pochodzących z biednych środowisk niż z bogatych (Mackie, 1948: Hurley, 1949: Garrison, 1952). Podobnie występują różne wady fizyczne wśród dzieci w różnym wieku. Przed 6 lub 7 rokiem życia jest więcej dzieci kalekich niż później (Hurley, 1949). Do defektów, które przemijają w późniejszych latach dziecka, należą: wady w uzębieniu, chore migdałki i adenoidy, wady w mowie i słyszeniu, wady wynikające ze złego odżywiania. Natomiast wady wzroku, wady serca, zaburzenia hormonalne, wady nóg obejmujące stopy i postawy oraz cukrzyca zaostrzają się wraz z wiekiem (Lund i inni, 1946: Maxwell i Brown, 1948: Garrison, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>