Uznanie społeczne

Nawet niemowlę lubi, kiedy się je dostrzega i czyni ośrodkiem uwagi. W czasie od czwartego do piątego miesiąca świadomość własnego ja osiąga w rozwoju dziecka taki poziom, że wymaga ono dla siebie uznania. Znacznie przedtem, zanim dziecko nauczy się mówić, „czuje”, że jest ośrodkiem zainteresowania i uwagi. Cieszy się, gdy inni zwracają na nie uwagę, a jest nieszczęśliwe, gdy tego nie czynią. Z każdym następnym rokiem dziecko coraz bardziej troszczy się o to, aby zdobyć uznanie innych, najpierw dorosłych, a następnie rówieśników. Pragnienie dziecka, aby zrobić wrażenie na swych towarzyszach, jak również na dorosłych ze swego środowiska, doprowadza często do konfliktu z dorosłymi i z normami grupy społecznej. Brak uznania społecznego nie tylko unieszczęśliwia dziecko, lecz często przyczynia się do tego, że zachowuje się ono w sposób społecznie nieprzyjęty. Dziecko odkrywa na podstawie własnego doświadczenia, że chociaż nawet niewłaściwe zachowanie się nie zyskuje uznania innych, to skierowuje ich uwagę.

Dziecko jest bardzo czułe na społeczną pochwałę i naganę, niezależnie od tego, czy pochodzi ona od dorosłych czy od innych dzieci. Dlatego też stara się ono postępować tak, aby zdobyć pochwałę i uniknąć nagany. Początkowo bardziej ulega wpływom dorosłych niż dzieci. Karcące spojrzenie albo gest uznania znaczą dla niego więcej, gdy pochodzą od dorosłych, niż te same wyrazy uznania albo dezaprobaty pochodzące od jego rówieśników. Jednak po trzecim roku życia zaczyna mieć dla dziecka większe znaczenie uznanie i dezaprobata rówieśników niż dorosłych. Zilustrowano to doskonale w studium, które ukazuje, jak duży wpływ na wybór pokarmu przez dziecko ma jego chęć zdobycia uznania grupy, a zwłaszcza uznania przywódcy. Przykład przywódcy wpływa nie tylko na chwilowe, lecz również na stałe zmiany pierwotnego apetytu dziecka na określone pokarmy (Marinho, 1942).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>