Uczucia dzieci pojawiają się często

Ten przejściowy charakter uczuciowego zachowania się dziecka nasuwa często dorosłym pytanie, czy dziecko doznaje uczuć tak głębokich, jak dorosły. Nagłe przejście od jednej reakcji uczuciowej do drugiej nasuwałoby przypuszczenie, że tak nie jest. Zmienność uczuć może być przecież niezależna od ich głębi. Dziecko wyraża swoje uczucia w sposób niepohamowany. Stopniowo zaczyna kształtować swój system powściągliwości uczuciowej. Uczucia małego dziecka przechodzą szybko z jednej skrajności w drugą, ponieważ w wyniku niedojrzałości intelektualnej i braku doświadczenia dziecko nie rozumie w pełni sytuacji. Na skutek krótkotrwałej uwagi może ono z łatwością przenosić uczucia z jednego przedmiotu na drugi. Stany uczuciowe dziecka są podobne do stanów uczuciowych osoby, u której usunięto przednią część płatu czołowego: zachowanie się emocjonalne tej osoby określane jest jako „dziecinne” ponieważ brak mu głębi, ponieważ nie jest hamowane i wskutek tego występuje szybkie przerzucanie się z jednego stanu uczuciowego w drugi. Zachowanie dziecka wyraźnie kontrastuje z dojrzałym emocjonalnym zachowaniem dorosłych, odznaczającym się większą stałością (Bousfield i Orbison, 1952),

Uczucia dzieci pojawiają się często. Uczucia małych dzieci pojawiają się częściej niż uczucia dorosłych. Przyczyną tego jest fakt, że dziecko starsze ma większą zdolność przystosowania się do sytuacji, które wywołują reakcje uczuciowe, niż dziecko młodsze i mniej doświadczone. Ponieważ dziecko przekonało się, że nagana społeczna albo kara często wywołuje u niego wybuch uczuć, usiłuje reagować w takich sytuacjach inaczej niż w sposób emocjonalny. Wynikiem tego jest stopniowy spadek częstości reakcji emocjonalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>