Tworzenie słownika – kontynuacja

Analiza różnych części mowy używanych we wczesnej mowie ujawnia, że w osiemnastym miesiącu przeważają rzeczowniki. W okresie dwóch lat dziecko używa proporcjonalnie mniej rzeczowników, a więcej czasowników, rodzajników, przyimków i zaimków, a specjalnie zaimka „ja” i „mnie”. Później używa proporcjonalnie więcej zaimków, jak „my”, „nam” i „wy”. Liczba określeń przymiotnikowych wzrasta znacznie między 2Va a 4V2 rokiem życia. Wśród dzieci żłobkowych używanie rzeczowników, wykrzykników zmniejsza się wraz z wiekiem, podczas gdy liczba rodzajników, czasowników, spójników, przyimków, przy- słówków, zaimków wzrasta w rozmaitym stopniu. Największa zmiana w używaniu różnych części mowy przez dziecko pojawia się przed trzecim rokiem życia. W tym czasie, kiedy dziecko posługuje się całymi zdaniami z dosyć dużym stopniem dokładności gramatycznej, procent poszczególnych części mowy, których używa, jest określony konwencją tego języka, którym się posługuje (Carroll, 1939: Young, 1941, 1942, 1942a: Garrison, 1952: McCarthy, 1954).

Zasób słów. To, ile słów pojawi się w słowniku dziecka w poszczególnych okresach jego życia, zależy w dużej mierze od inteligencji dziecka, od tego, jakie ma szanse uczenia się nowych słów i wreszcie od tego, czy miało pobudki do uczenia się słów. Dziecko nie tylko przyswaja sobie nowe słowa, ale także wzbogaca swój słownik przez uczenie się nowych znaczeń starych słów (Werner i Kapłan, 1950, 1950a). Na przykład, słowo „pomarańcza” z początku może być znane jako rodzaj owocu, później dziecko odkrywa, że słowo to obejmuje także kolor, a jeszcze później zauważa, że jest to kolor powstały przez połączenie koloru czerwonego z żółtym. Przy określeniu wzrostu zasobu słów wraz z wiekiem, należy brać pod uwagę nie tylko liczbę różnych słów znanych dziecku, ale także liczbę znaczeń, jakie ono wiąże z poszczególnymi słowami (The- vaos, 1951: Jersild, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>