Trwałość zachowania się i postaw

Aby określić, jak stałe są formy zachowania się i postawy społeczne utrwalone w dzieciństwie, usiłowano zbadać, czy przystosowanie się dziecka rozwija się z wiekiem i czy jest ono bardziej lub mniej pożądane przez grupę rówieśników. Przeprowadzono badania nad grupą dzieci przedszkolnych i powtórzono je po dziesięciu latach w celu stwierdzenia, czy istnieje wyraźna korelacja między formami przystosowania się dzieci w okresie przedszkolnym i w wieku późniejszym. Badania te wykazały, że spośród 21 dzieci 10 wykazało postęp w przystosowaniu się, 10 pozostawało na tym samym poziomie, a tylko jedno wykazało nieznaczne osłabienie przystosowania. Nawet gdy nauczyciel bardzo ułatwia rozwój społecznego przystosowania się dziecka, to jednak większe znaczenie dla tego rozwoju ma stosunek rodziców do dziecka. Nawet wówczas, gdy dzieci „doznają większych napięć, chorują, cierpią i mają nieodpowiednich wychowawców, łatwo przystosowują się, jeżeli wiedzą, że są kochane” (Ryan, 1949).

Ponieważ społeczne zachowanie się dziecka utrwala się, zanim ono podrośnie, jest bardzo ważne, aby we wczesnych latach życia dziecka dać mu podstawy właściwego zachowania się (Hartley, 1946), Bain (1954) stwierdził, że „…gdy dziecko idzie do szkoły, zaczyna uzyskiwać korzyści albo ponosić szkody wynikające z pierwszych sześciu lat jego życia”. Jeśli rodzina spełniła dobrze swoje zadanie, dziecko zdolne łatwo i w sposób właściwy przystosowuje się do innych ludzi i do wzorów społecznych. Nie zmuszane pokonuje wszelkie trudności. Wie, czego się spodziewać, i jest przygotowane na przyjęcie nowych wartości społecznych, z którymi się spotyka. Dziecko, któremu początkowo dano złe podstawy, zdobywa ujemną opinię, która prześladuje je z klasy do klasy (Jersild, 1954). Na skutek tego dziecko słabo przystosowuje się społecznie i trzeba mu odpowiednio pomóc, aby mogło zmienić swoje słabe podstawy zachowania się i postawy społeczne, zdobyte i utrwalone we wczesnym dzieciństwie w środowisku rodzinnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>