Stosunki z innymi dziećmi

W latach wczesnego dzieciństwa dziecko w swym zachowaniu społecznym jest egocentryczne. Lubi ono chełpić się swoimi osiągnięciami, a nawet swoją rodziną. Współdziała z innymi tylko wtedy, gdy to jest dla niego korzystne i nie chce, aby do jego zainteresowań i czynności mieszał się ktoś inny. Jakkolwiek jest to przejawem złagodzenia egocentrycznego zachowania się, to daleko jeszcze do pełnego zaniku egoizmu. Nawet wtedy, gdy małe dziecko wyraźnie zarzuca zabawę w samotności i zabawę obok innych dzieci na rzecz zabawy grupowej z jednym lub więcej dziećmi, może ono od czasu do czasu powracać do prostych form społecznego zachowania się. Szczególnie łatwo może się to zdarzyć wtedy, gdy dziecko ma bawić się z grupą dzieci obcych.

W tych okolicznościach może ono zbliżyć się do dzieci obcych zgodnie z wzorami zachowania się, które wynikają z ogólnych prawidłowości wczesnego rozwoju społecznego, przebiegającego od zabawy indywidualnej poprzez zabawę dzieci bawiących się obok siebie do czasu, gdy będzie się ono dobrze czuło w obecności innych dzieci (Jersild, 1954).

Nawet w najprostszych formach kształtujących się grup społecznych zaczynają przejawiać się u dziecka skutki wpływów innych dzieci na jego zachowanie się i postawy. Na przykład w zabawie dzieci bawiących się obok siebie dziecko agresywne może powodować konflikty i kłótnie między innymi dziećmi. Dziecko, które dojrzałością swego zachowania przewyższa inne dzieci w grupie, wywiera na nie wpływ tego rodzaju, że zachęca je do udziału w zabawie grupowej. W ten sposób postawy małego dziecka wobec innych dzieci i wobec dorosłych pozostają pod wpływem postaw dzieci, z którymi ono współżyje. Dziecko, które nie żywi osobistej niechęci do wychowawczyni żłobka, może na przykład uważać ją za „złą”, ponieważ taką opinię o niej mają jego towarzysze zabawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>