Stosunki dzieci z dorosłymi

Jeśli nawet małe dziecko z roku na rok spędza mniej czasu z dorosłymi i przeciwstawia się coraz bardziej autorytetowi dorosłych, to jednak podlega ono w dużym stopniu ich wpływowi nie tylko w zakresie wzorów zachowania się, lecz również w kształtowaniu swych postaw społecznych. Przede wszystkim rodzice i nauczyciele są odpowiedzialni za to, jakie postawy społeczne rozwiną się u dziecka, czy będą to postawy pozytywne, prowadzące do przyjaznej współpracy z innymi, czy też postawy nietolerancji i uprzedzeń przeciwko tym, którzy się różnią od danego dziecka, nawet, gdyby te różnice nie wynikały ze stosunku pod- rzędności (Garrison, 1952).

Stosunki z innymi dziećmi. Przed drugim rokiem życia male dzieci bawią się indywidualnie. Ma to miejsce również wtedy, kiedy dzieci bawią się podobnymi zabawkami w tym samym pokoju. Jest to zabawa poszczególnych dzieci bawiących się obok siebie: brak w niej współdziałania nawet wtedy, kiedy wszystkie dzieci wykonują podobne czynności. Jedyny kontakt z innymi polega na naśladowaniu ich, obserwowaniu aibo usiłowaniu zabrania im zabawki, która przyciąga uwagę dziecka. W zabawie tej może uczestniczyć dwoje albo troje dzieci, rzadko więcej. Dzieci w tym wieku stosunkowo częściej niż w wieku starszym przeciwstawiają się społecznej interwencji innych dzieci.

Od trzeciego albo czwartego roku życia, dzięki znacznie rozwiniętej zdolności opanowania ruchów, chwytania przedmiotów i mówienia, wzrastają zabawy społeczne. Małe dzieci zaczynają obecnie bawić się razem, rozmawiać ze sobą podczas zabawy i wybierać spośród obecnych dzieci te, z którymi wolą się bawić. Grupa zabawowa, licząca dwóch członków w wieku trzech lat, wzrasta do trzech albo czterech członków w wieku sześciu lat. Nawet wtedy, gdy grupa rozpada się, dzieci bawią się we dwoje. W przybliżeniu dwie trzecie grup dzieci dwuletnich to grupy tej samej płci. Najbardziej powszechnymi formami zachowania się tych grup są: wzajemna obserwacja, prowadzenie rozmowy i robienie uwag społecznych (Beaver, 1932: Parten, 1932, 1933: Green, 1933: Updegfaff i Herbst, 1933: Murphy, 1937: Gesell i inni, 1940: Gesel i lig, 1940: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Jersild, 1954: Breckenridge i Vincent, 1956).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>