Starajcie się nie obarczać dzieci rozwodem

Ważne jest, aby żadne z rodziców nie dyskredytowało, nawet nie krytykowało drugiego wobec dzieci, choć stanowi to wielką pokusę. Każde z rodziców czuje się trochę winne, przynajmniej podświadomie, z powodu fiaska małżeństwa. Wmówienie przyjaciołom, krewnym i dzieciom, że eks-małżonek czy eks-małżonka to „nic dobrego”, osłabia to poczucie winy. Stąd ochota, aby opowiadać o tym „eks” wszystko co najgorsze, nawet nie wspominając o swoim udziale w konflikcie. Problem w tym, że dzieci czują, iż są wypadkową dwojga rodziców, jeśli więc zaakceptują koncepcję „łajdaka”, zaczną tym samym uważać, iż coś z tego dziedziczą. Poza tym pragną, co jest naturalne, mieć nadal i ojca, i matkę i być przez nich kochane. Ciężko przeżywają poczucie nielojalności, jeśli muszą wysłuchiwać słów krytyki pod adresem któregoś z rodziców.

Nastoletnie dzieci potrafią być bardzo krytyczne wobec otoczenia, ale wiedzą już, że wszyscy ludzie mają swoje wady i że wady rodziców niekoniecznie muszą się przenosić na dzieci. Z tym wszystkim niech same wyrabiają sobie opinię o potknięciach rodziców. Nawet jeśli chodzi o dziecko już nastoletnie, bezpieczniej jest unikać polityki szukania w nim sprzymierzeńca przez krytykowanie eks- -małżonka. Przy najlżejszej nawet prowokacji nastolatki gotowe są zmienić front o 180 stopni. Czując złość do tego z rodziców, którego dotąd wolało, nastolatek przestawi się całkowicie i uzna, że wszystkie złe rzeczy, jakie słyszał o tym drugim, były niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Najlepszą szansą dla każdego z rodziców na zachowanie miłości dziecka jest stworzenie takiego klimatu, aby mogło ono kochać i ojca, i matkę, aby mogło wierzyć w nich obydwoje i z obojgiem spędzać czas.

Błędem jest wyciąganie z dziecka na siłę, co działo się podczas wizyty u drugiego z rodziców. W rezultacie dziecko nie czuje się swobodnie w towarzystwie żadnego z rodziców, a w końcu może się odwrócić od tego, kto jest podejrzliwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>