Społeczne zachowanie się w późniejszym dziecięctwie

Dziecko, po wstąpieniu do szkoły i nawiązaniu kontaktów z innymi dziećmi szkolnymi, przestaje bawić się przy domu w samolności albo z jednym lub dwoma towarzyszami. Obecnie uważa ono za przyjemność, a nie za ciężar, towarzyszyć rodzicom na przechadzki, imprezy i spotkania rodzinne. W tym samym czasie zainteresowanie grami indywidualnymi ustępuje miejsca grom grupowym, a zabawy bez towarzyszy tracą swój urok. Dzieci wchodzą w wiek zwany „wiekiem bandy dziecięcej”, w którym świadomość społeczna rozwija się bardzo szybko.

W miarę jak dziecko przechodzi z kręgu rodzinnego w krąg swoich rówieśników, musi uczyć się, w jaki sposób czerpać z tych kontaktów jak najwięcej zadowolenia. Uczy się ono, w jaki sposób podchodzić do obcych – ostrożnie czy odważnie, po przyjacielsku czy z rezerwą. Powinno również uczyć się, w jaki sposób może zyskać szacunek u swoich przyjaciół. Staje się ono członkiem grupy rówieśników i grupa ta coraz bardziej będzie zastępować grupę rodzinną, szczególnie jeśli chodzi o wpływ na jego zachowanie się i postawy. Grupę rówieśników scharakteryzowano jako „zbiór ludzi” mniej więcej w tym samym wieku, którzy współżyją i działają łącznie (Havighurst, 1953).

O trudnym przystosowaniu się dziecka do tej nowej grupy społecznej świadczy fakt, że dzieci sześcioletnie są przeważnie wybuchowe, awanturnicze, niegrzeczne, uparte i krzykliwe. Dzieci przechodzą wtedy okres niezrównoważenia, co tłumaczy się nie tyle zmianami fizycznymi tego wieku, ile trudnościami dostosowania się do warunków szkolnych (Gesell i lig, 1946), Wszakże skoro tylko dziecko dostosuje się do nowego środowiska szkolnego, poprawia pod tym względem swoje zachowanie się. Przejawia ono więcej odpowiedzialności, zaradności, niezależności i dobrego humoru. Jakkolwiek może mu być trudno ustosunkować się do agresywnego zachowania kolegów i trudno zrozumieć takie zachowanie się, które różni się od jego ideału dobrego zachowania się, jednak do tych zmian stopniowo dostosowuje się (Stendler i Joung, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>