Słownik specjalny

Zakres słownika wpływa nie tylko na mowę dziecka, ale także na jego umiejętność pisania. Liczba i różnorodność słów użytych w piśmie wiąże się bezpośrednio, jak zauważono, z zakresem słownika mówionego dziecka. Powodzenie w pisaniu zależy więc od osiągnięć dziecka w języku mówionym (Fea, 1953). Poważne znaczenie zakresu słownika podkreślił Garrison (1952). „Liczba słów, jaką dziecko zna, wpływa w dużym stopniu na jego postępy w szkole, jak również na niepowodzenia, co ma duże znaczenie dla jego rozwoju. Słowa są środkiem, za pomocą których dziecko uczy się poznawać świat. Jeżeli jego znajomość słów jest w dużym stopniu niedokładna, interpretacja środowiska będzie także niedokładna. W wieku radia, telewizji, filmu, szybkiego przekazywania wiadomości i rozwoju międzynarodowych stosunków, dziecko powinno znać wiele słów i umieć je zastosować. Brak ten osłabia społeczne przystosowanie się” (str. 228-229),

Słownik specjalny. W wczesnym okresie pierwszego dzieciństwa, gdy uwaga jest zwrócona na rozwój użytecznego słownika, dziecko ma’ mało czasu na tworzenie słów specjalnych, które na ogół są mniej ważne. Od trzech lat życia wszakże dziecko buduje słowa specjalne równocześnie z uczeniem się słów o znaczeniu ogólnym. Najważniejsze słowa specjalne i okresy wieku, w którym one się rozwijają, przedstawiają się następująco:

Słownik wyrazów trudnych, niezrozumiałych (Trick Vocabulary). Składa się on ze słów poprawnie wymawianych przez dziecko w odpowiedzi na pytania innych. Dorośli dla własnej przyjemności żądają często od małego dziecka, aby wypowiedziało długie i trudne wyrazy, takie jak „Missisipi” itp. Ponieważ dziecko rzadko kiedy zna znaczenie takich słów, przeto ich wypowiadanie jest jedynie formą „popisywania się”. Wiek, w którym ten rodzaj słownika występuje najsilniej, przypada na okres między pierwszym i drugim rokiem życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>