Skutki krzyku

Reakcje małego dziecka, które nauczyło się już mówić, różnią się od reakcji niemowlęcia. Zamiast przyjść z pomocą, nawet nieco opóźnioną, rodzice uważają, że krzyk nie jest prośbą, lecz objawem kaprysów i dlatego zdarza się, że karcą dziecko lub karzą. Później dziecko odkrywa, że inne dzieci traktują krzyk jako pewną słabość i lekceważą dzieci płaczące. Badania nad krzykiem dzieci w domu i w żłobkach wykazały, że w żłobku reakcje dorosłych na krzyk dziecka są z gruntu różne od reakcji dorosłych w środowisku rodzinnym. W sytuacjach żłobkowych na krzyk dziecka reagowano najczęściej w taki sposób, że zajmowano się dzieckiem krzyczącym lub udzielano mu pomocy fizycznej: karcono dziecko, które krzyczało, skłaniano je do kompromisu w sporach o własność i próbowano zainteresować czymś innym. W rodzinie reagowano na krzyk najczęściej lekceważeniem go, moralizowaniem, klapsem albo izolowaniem dziecka od grupy (Landreth, 1941), Dzieci starsze wyśmiewają się z dzieci krzyczących, tak że powoduje to izolowanie się ich od grupy. Zagadnienie to będzie omówione w rozdziale o przystosowaniu się społecznym.

Skutki krzyku. Chociaż krzyk w przypadkach przykrych dla dziecka jest objawem normalnym, to jednak dziecko często krzyczące, zwłaszcza wtedy, gdy nie jest to konieczne, ponosi pewne szkody i krzyk jest nie tylko przykry dla niego, ale i dla otoczenia. Nadmierny krzyk wywołuje zaburzenia w funkcjach układu żołądkowo-jelitowego, powoduje wymioty, budzenie się w nocy i ogólne napięcie nerwowe (Stewart i inni 1954). Wpływa to na ogólną prawidłowość rozwoju niemowlęcia, na zahamowanie w społecznym przystosowaniu: prowadzi do uczuć niepewności, szczególnie wtedy, gdy niemowlę czuje, że potrzeby jego nie są zaspokajane, oraz wpływa negatywnie na stosunki pomiędzy niemowlęciem a rodzicami. Spokojne dziecko stwarza dobrą atmosferę domową, co wpływa na lepszą postawę rodziców w stosunku do dziecka (Rosenzweig, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>