Rzucanie i chwytanie piłki

Umiejętność rzucania i chwytania piłek wymaga dobrze skoordynowanych ruchów nie tylko ramion i rąk, ale także dobrej koordynacji całego ciała. Jak wykazał Gesełl i inni (1940) „…umiejętność rzucania piłki wymaga wielkiego poczucia równowagi statycznej i dynamicznej, odpowiedniego wyczucia momentu do rzucenia i schwytania piłki, dobrego skoordynowania oka i ręki, właściwego funkcjonowania palców, jak również ramion, tułowia, głowy i nóg w kontrolowaniu toru rzutu piłki”. Wprawdzie niektóre niemowlęta próbują toczyć albo rzucać piłkę przed drugim rokiem życia, to jednak żadne z nich nie jest zdolne do wykonywania tych czynności dobrze. Nawet w czwartym roku życia zaledwie niewiele dzieci potrafi dobrze rzucać i chwytać. W-szóstym roku życia większość dzieci umie już wykonywać te czynności, chociaż zachodzą wyraźne różnice związane z wiekiem (Gutteridge, 1938).

Wielkość piłki wpływa na metodę rzucania i odległość rzutu. Na początku obie ręce biorą udział w tej czynności, a nawet całe ciało. Stopniowo ruchy stają się bardziej wyspecjalizowane i tylko jedna ręka bierze w nich udział (Gutteridge, 1939). Normą do rzucania piłki o średnicy 9V2 cali (24,13 cm) na odległość 12 do 13 stóp (365,76 cm do 396,24 cm) jest pięćdziesiąt siedem miesięcy życia, a dla piłki o średnicy 16Vs cala (44,19 cm) powyżej 72 miesięcy (Wellman, 1937)

Chwytanie piłki jest również rzeczą trudną. W czwartym roku życia zaledwie kilkoro dzieci potrafi chwytać piłkę. W szóstym roku życia w przybliżeniu dwie trzecie dzieci opanowuje tę sprawność. Dziewczęta jako grupa są bardziej zdolne do chwytania niż chłopcy. Rozwój chwytania przebiega według pewnych stadiów. Początkowo dziecko używało całego ciała, aby złapać piłkę, a następnie obu rąk przy mniejszej ogólnej ruchliwości. Później dziecko wyćwiczyło skoordynowane ruchy ręki lub rąk, aby móc chwycić piłkę między dłonie. Piłkę o średnicy 5 cali (12,5 cm) chwytają najlepiej pięciolatki. Sześciolatki chwytają sprawnie piłkę o średnicy 12 cali (30,48 cm): tylko połowa z nich daje sobie radę z piłką 8 calową (20,32 cm) i zaledwie kilkoro dzieci w tym samym wieku może chwycić piłkę o średnicy 5 cali (12,5 cm) (Gutteridge, 1939).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>