Ruchy towarzyszące krzykowi – kontynuacja

Małe niemowlę może przekazywać swoje proste potrzeby inaczej niż za pomocą krzyku, na przykład może objawiać je w cmokaniu wargami, wysuwaniu języka, gdy jest głodne, kręceniu szyją i trzęsieniu się, gdy jest mu zimno oraz kichaniu w przypadku zmoczenia się. Jeżeli tego rodzaju objawy będą zrozumiane przez starszych, to niemowlę będzie krzyczeć tylko w przypadku bólu lub jakichś wrodzonych dolegliwości. Jednakże tylko niewiele rodziców rozumie tego rodzaju objawy jako język niemowląt, który sprowadzają tylko do krzyku i zachęcają raczej niemowlę do uczenia się używania krzyku jako ogólnej formy komunikowania się, a nie jako formy szczególnej, używanej tylko w sytuacjach przykrych (Rosenzweig, 1954).

Podczas gdy w pierwszych dwóch tygodniach życia wszystkie niemowlęta krzyczą w sytuacjach przykrych oraz gdy chcą zwrócić uwagę na niektóre potrzeby, zanim będą zdolne do przekazywania swoich potrzeb w inny sposób, to jednak po tym okresie zwykle w krzyku niemowląt zaznaczają się pewne różnice. Zauważono, że nadmiernie krzyczą te niemowlęta, których matki nie zwracają przez dłuższy czas uwagi na ich krzyk, nie reagują nań konsekwentnie, lub też wobec tego krzyku wykazują bezradność. W okresie sześciu tygodni niemowlęta, których potrzeby są szeroko i konsekwentnie zaspokajane, krzyczą mniej, natomiast dzieci, które mają niesprzyjającą atmosferę, krzyczą nadmiernie (Stewart, i inni, 1954). Gesell i lig (1943) podkreślili, że „…stałe zwracanie uwagi na dziecko krzyczące w pierwszych tygodniach życia, zmniejsza częstość jego krzyku. W szpitalach niemowlęcych, gdzie na potrzeby dziecka nie zwraca się takiej uwagi, jak w domu, ze względu na brak dostatecznej opieki ze strony pielęgniarek, pojawia się u niego więcej okresów długotrwałego krzyku w ciągu dnia niż u dziecka przebywającego w domu” (Aldrich i inni, 1945).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>