Rozwój zręczności rąk

Jednakże niewiele jest osób zdecydowanie praworęcznych, leworęcznych lub oburęcznych, którzy używają obu rąk w tym samym stopniu (Gesell i Ames, 1947j. Większość jednostek jest zdecydowanie prawo- lub leworęcznych, chociaż w niektórych czynnościach bierze udział również druga ręka. W różnych okresach życia często zachodzi przerzucanie się z praworęczności na leworęczność, lecz jednostka, która ma skłonność do przewagi jednej ręki nad drugą, więcej ćwiczy tę rękę, którą posługiwała się najczęścej przy kształceniu sprawności (Jenkins, 1930: Hicks, 1931: Hildreth, 1949a: Merry i Merry, 1950: Martin, 1952: Jersild, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955). Nawet dorosłe osoby leworęczne nie używają tak systematycznie lewej ręki jak osoby praworęczne prawej ręki. Leworęczni, których uczono pisania prawą ręką, stają się właściwie oburęczni. Wykazują jednak skłoność do wykorzystywania lewej ręki w pewnych czynnościach spontanicznych, jak rzucanie piłki, natomiast w sytuacjach, w których dominuje kształcenje i wpływ społeczny, używają prawej ręki. W zasadzie są raczej oburęczni niż praworęczni (Humphrey, 1951).

Rozwój zręczności rąk. Małe dziecko nie jest ani prawo- ani leworęczne. Jednakże we wczesnym okresie życia wykazuje skłonność do przewagi jednej ręki nad drugą (Hildreth, 1949). W połowie pierwszego ” roku życia większość niemowląt wykazuje niejednostajność i nierówno- mierność w wykorzystywaniu obu rąk, ze względu na większą siłę i częstsze używanie jednej ręki. Zaznacza się to początkowo w czynnościach, które wymagają zastosowania małych grup mięśniowych palców i przegubów (Giesecke, 1936). Nie ma jednak wyraźnego dowodu, który by wskazywał na wybór jednej ręki. W tym okresie niemowlęta przerzucają się z używania prawej ręki na lewą i często wykazują większą skłonność do używania lewej ręki niż prawej. Przerzucanie się z używania jednej ręki do używania drugiej pojawia się prawdopodobnie w drugim roku życia, jednakże nie jest tak częste jak w pierwszym roku życia (Halverson, 1933: Updegraff, 1933: Giesecke, 1936: Dennis, 1933: Lederer, 1939: Gesell i inni, 1940: Gesell i Ames, 1947: Ames, 1949a: Hildreth, 1949, 1950: Gesell, 1952, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>