Rozwój społeczny

Rozwój społeczny to zdobywanie dojrzałości do współżycia w społeczeństwie. Jest to proces uczenia się dostosowania do wzorów grup społecznych, obyczajów i tradycji oraz poznawania istoty wspólnoty, systemu porozumienia i współdziałania (Freeman i Showel, 1953). Prowadzi on do nowych sposobów zachowania, nowych zainteresowań i wyboru nowych przyjaciół. Jednostka społeczna to taka, która pragnie nie tylko przebywać z innymi, lecz również z nimi współdziałać. Przeciwieństwem jej jest jednostka stadna, która pragnie obecności innych, czuje się samotna z dala od nich, lecz której wystarcza sama obecność innych, niezależnie od rodzaju kontaktów z nimi. Zachowanie się stadne jest charakterystyczne dla znacznej liczby zwierząt niższych, podczas gdy zachowanie się społeczne znamionuje zwierzęta wyższe i istoty ludzkie. .

Żadne dziecko nie rodzi się istotą społeczną w tym znaczeniu, że może łatwo obcować z innymi. Musi ono dopiero uczyć się dostosowywać do innych, a umiejętność tę może osiągnąć tylko poprzez przebywanie z różnymi typami ludzi, zwłaszcza w tym czasie, kiedy podstawą jego rozwoju jest uspołecznienie. Osoby odpowiedzialne za dziecko, jeśli chcą osiągnąć pożądane rezultaty, powinny tym rozwojem, tak jak i innym, kierować i planować go. Ponieważ grupa społeczna wywiera tak znaczny wpływ na osobowość dziecka, członkowie grupy społecznej powinni być tak dobierani, aby ich oddziaływanie na dziecko było właściwe. Rozwojem tym powinni kierować dorośli, ponieważ dziecko jest za młode i za mało doświadczone, aby samo umiało to uczynić w sposób najbardziej korzystny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>