Rozwój ruchów ramion i rąk

Ramiona i ręce dziecka są od chwili urodzenia w ciągłym ruchu. Początkowo ruchy składają się z niezgrabnych pchnięć, bezcelowych uderzeń, otwierania i zamykania palców. Ruchy te pojawiają się nawet w czasie snu, choć są one rzadsze niż wtedy, gdy dziecko nie śpi. Najczęstsze są ruchy rąk w kierunku głowy, ze względu na nawyk przybierania pozycji utrwalonej w okresie płodowym. Jedną z najwcześniejszych form koordynacji ruchów ramion są ruchy obronne, które pojawiają się w ciągu pierwszych kilku dni życia. Na początku są one słabo skoordynowane, lecz przy końcu drugiego tygodnia życia zaznacza się już wyraźna poprawa w ich koordynacji (Sherman i Sherman, 1929).

Koordynacja oka i ręki. Sięganie i chwytanie, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy ręka przypadkowo dotyka bodźca, wymaga koordynacji oka i ręki lub takiej współpracy oczu i rąk, przy której pierwsze kierują ruchami drugich. Takiej koordynacji brak w bezcelowym sięganiu i chwytaniu pojawiającym się wkrótce po urodzeniu. Dowolne i celowe sięganie oraz chwytanie pojawia się dopiero wtedy, gdy nastąpi koordynacja oka i ręki, to jest pomiędzy trzecim a czwartym miesiącem życia. (Halverson, 1931: Gesell i lig, 1943: Gesell, 1949). We wczesnym okresie koordynacji oczu i rąk niemowlę patrzy na przedmiot, ale nie chwyta go. Z chwilą gdy koordynacja staje się doskonalsza, niemowlę zaczyna sięgać po przedmiot. W czwartym miesiącu życia chwytanie jest powolne i niezręczne. W szóstym miesiącu życia ruchy dziecka są już na ogół dosyć dobrze skoordynowane, a w kilka miesięcy później niemowlę potrafi już chwytać przedmiot, który się do niego zbliża, bez przypadkowych ruchów ramion i rąk (Watson i Watson, 1921, Halverson, 1931: Spitz, 1951), W wieku sześciu miesięcy niemowlę umie już sięgać po przedmiot, chwytać go i zbliżać do ust (Kuhlmann, 1922: Jones, 1926: Gesell, 1928, 1954: Halverson, 1931).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>