Rozwój ruchów ramion i rąk – kontynuacja

Sposoby sięgania i chwytania. Badania nad ruchami sięgania po klocek pozwoliły wyróżnić trzy różne formy: zbliżanie ręki do klocka stroną grzbietową, przysuwanie ręki ruchem okrężnym i chwytanie wprost. Od szesnastego do dwudziestego tygodnia życia dziecko stosowało albo grzbietowy albo okrężny ruch ręki: od trzydziestego drugiego do trzydziestego szóstego tygodnia życia nieznaczną przewagę zdobyła forma ruchu okrężnego: w okresie czterdziestu do pięćdziesięciu dwóch tygodni życia chwytanie wprost było powszechne. Do dwudziestego ósmego tygodnia dziecko podnosiło rękę wysoko, aby sięgnąć po klocek, lecz od tego czasu aż do pięćdziesiątego drugiego tygodnia wysokość tego ruchu stopniowo się zmniejsza (Helverson, 1931: Gesell i Halverson, 1936). W okresie jednego roku życia większość niemowląt osiągnęła w dość wysokim stopniu umiejętność sięgania po przedmiot. Jednakże taką sprawność, jaką posiadają dorośli, zdobywa dziecko nie wcześniej niż po czterech lub pięciu latach życia (McGraw, 1941).

Odruch chwytania pojawia się bezpośrednio lub wkrótce po urodzeniu i działa w formie chwytu haczykowego, kiedy ręka i kciuk działają razem, dzięki czemu niemowlę może utrzymać ciężar swego ciała, gdy podnosi się laskę, którą ono chwyciło. Aby ręka stała się przydatna do wykonywania także innych czynności, a nie tylko do chwytania, kciuk musi pracować w kierunku odwrotnym do pracy palców, a tym samym musi być czynny jako odrębna jednostka. Odwrotny układ kciuka w stosunku do palców w odruchu chwytania pojawia się normalnie między trzecim a czwartym miesiącem życia, a w czynności zbierania przedmiotów między ósmym a dziewiątym miesiącem. Kiedy niemowlę zdobyło umiejętność chwytania w formie chwytu „szczypcowego”, wówczas chwyta przedmioty sprawnie posłu- gując się kciukiem i palcami, zamiast całą ręką (Gesell i Halverson, 1936). Chwytanie i utrzymywanie kilku przedmiotów jest trudniejsze i pojawia się nieco później. Normalne niemowlę pięciomiesięczne powinno utrzymać przedmiot, który mu się podaje, natomiast niemowlę siedmiomiesięczne powinno utrzymać dwa przedmioty, a dziesięciomiesięczne trzy przedmioty (Lippman, 1927).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>