Rozwój mowy

Język jest zdolnością do porozumiewania się z innymi. Obejmuje on wszystkie środki komunikowania się, za pomocą których wyrażamy własne myśli i uczucia, posługując się przy tym różnorodnymi formami, jak: pismo, mowa, znak, wyraz twarzy, gesty, pantomima i sztuka. Jest on jedną z głównych właściwości odróżniających ludzi od niższych gatunków zwierzęcych (Brownfield, 1953). Mowa natomiast, w której dla wyrażenia myśli używa się artykułowanych dźwięków lub słów, jest tylko jedną z form języka. „Rozwój dźwięków, począwszy od niewyraźnych i przypadkowych, przechodzi do jasnych, wyraźnych i kontrolowanych” (Lynip, 1951).

Nie wszystkie dźwięki wydawane przez człowieka można zaliczyć do mowy. Dźwięki pojawiające się w krzyku lub innych formach ekspresji dźwiękowej nie należą do mowy, jeżeli z wydawanymi dźwiękami nie kojarzy się ich znaczenie. Wszelkie zmiany głosowe, które pojawiają się przedtem, zanim małe dziecko powiąże znaczenie z używanymi dźwiękami, należą do okresu przygotowującego rozwój mowy. Okres, w którym zaczyna się właściwa mowa, jest sprawą indywidualną i różni się u poszczególnych dzieci. Często trudno jest określić, czy dziecko rzeczywiście mówi, czy też słowa, których używa, są jedynie „paplaniną”, w której ono nie rozumie znaczenia słów, lecz tylko ślepo naśladuje słyszane dźwięki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>