Rozwój mowy – kontynuacja

Mowa służy nie tylko do przekazywania myśli, uczuć i emocji. Służy ona także do zdobywania wiadomości, do wyrażania toku rozumowania jednostki. Daje ona ujście uczuciom i emocjom, wywołuje działanie u innych, zaspokaja potrzeby społeczne ludzi, pomaga jednostce w rozwoju i utrwaleniu poczucia własnej wartości oraz stanowi ogniwo łączą- ce ludzi (Bayley, 1940: Brownfield, 1953: McCarthy, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955). Mowa „…jest rodzajem zachowania się, które wymaga dziecku poznawać świat, przekształca go z istoty egocentrycznej w społeczną, pozwala mu czynić pewne przypuszczenia, zdobywać i ustalać sposoby służące do kontrolowania własnego zachowania się, pozwala na zdobywanie wiadomości, na przyswajanie pewnych myśli, uczuć i postaw. Dopomaga w rozwijaniu u dziecka poczucia bezpieczeństwa, lecz również wywołuje poczucie niepewności. Wszystkie te właściwości i wiele innych może dziecko rozwijać poprzez używanie słów” (Baldridge, 1949). Mowa wpływa na przystosowanie dziecka, przystosowanie zaś ma wpływ na rozwój mowy (Baldridge, 1949).

Kryteria mowy. Aby stwierdzić, czy małe dziecko przekroczyło już przygotowawczą formę porozumiewania się, trzeba uwzględnić następujące kryteria: 1) dziecko musi wymawiać słowa w taki sposób, aby były zrozumiałe dla innych, nie tylko dla tych, którzy będąc z dzieckiem w stałym kontakcie nauczyli się je rozumieć: 2) dziecko musi znać znaczenie używanych słów i musi kojarzyć je z przedmiotami, które one oznaczają. Wyrażenia „ta-ta” na przykład, dziecko musi używać tylko w odniesieniu do jednej osoby, a słowo „piłka” tylko w odniesieniu do piłek, a nie do zabawek w ogóle. Mowa dziecięca ma tę właściwość, że może odpowiadać drugiemu kryterium, to znaczy, że słowa kojarzą się w niej z przedmiotami, ale może nie odpowiadać pierwszemu kryterium, to jest rozumienia jej przez innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>