Rozumienie

Często trudno jest powiedzieć, ile słów ze słownika biernego dziecko zawdzięcza rozumieniu słów jako takich, a ile wyrazowi twarzy 1 gestom. Bardzo małe dzieci uczą się rozumieć znaczenie takich rozkazów, jak „nie-nie”, „przestań” „chodź” albo „połóż” częściowo dzięki skojarzeniu z taką czynnością, jak podnoszenie ręki z wypowiadanym słowem „nie-nie”, a częściowo dzięki interpretacji głosu używanego przez osobę wydającą polecenie. Aż do osiemnastego miesiąca życia dziecka mówiący powinien wzmacniać słowa gestami, jeśli chce mieć pewność, że dziecko zrozumie to, co usłyszy. Nawet proste polecenie, takie jak „postaw kubeczek na stole”, powinny być uzupełnione gestem wskazania na stół i kubek.

Na podstawie wystandaryzowanych testów inteligencji i posiadanych norm, wiadomo w przybliżeniu, jakiego poziomu rozumienia słów należy oczekiwać od dziecka w danym wieku. W szesnastym tygodniu życia niemowlę odwraca głowę w kierunku głosu ludzkiego i zdradza uśmiechem, że rozpoznaje swoją matkę. Pomiędzy szóstym a ósmym miesiącem życia przystosowuje się do słów, a w dwunastym miesiącu do prostych poleceń. Przed pójściem do szkoły bierny słownik dziecka jest już na tyle bogaty, że może ono rozróżniać instrukcje podawane przez obce osoby, rozumie znaczenie przeczytanych opowiadań oraz rozróżnia podobieństwa i różnice pomiędzy prostymi słowami. Słuchanie radia albo oglądanie telewizji dopomaga do wzbogacenia słownika oraz lepszego rozumienia słów (Holmes, 1932: Gesell i Thompson, 1934: Ter- man i Mervill, 1937: Cattell, 1940: Garrison, 1950: McCarthy, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>