Różnorodność wypadków wśród dzieci

Różnice pomiędzy dziećmi, które są szczególnie skłonne do ulegania wypadkom, a tymi, które się pod tym względem nie wyróżniają, wynikają z różnic środowiskowych. Atmosfera domowa dzieci łatwiej ulegających wypadkom jest bardziej’autorytatywna. Stosuje się tu więcej rozkazów, gróźb, zakazów niż w środowiskach dzieci, które rzadziej ulegają wypadkom. Dzieci skłonne do ulegania wypadkom należą przeważnie do rodzin wielodzietnych i są póź-

Skaleczenia i stłuczenia złamania przesunięcia i zwichnięcie poparzenia pogryzienie przez psa wybite zęby wprowadzenie ob Cych przedmiotów szok duszenie się albo dławienie uszkodzenie pod czas porodu zatrucie niejsze w kolejności urodzin. Wiele z takich dzieci pochodzi z rozbitych małżeństw. Historia ich pobytu w szkole jest również mniej pomyślna. Wiele z nich przechodziło ze szkoły do szkoły i dało się poznać wychowawcom jako dzieci, które mają trudności w przystosowaniu się (Krall, 1953). Osobowość ich różni się od osobowości dzieci, które rzadziej ulegają wypadkom. Odznaczają się oni tym, że są agresywni, mniej upominani przez starszych, porywczy i ujawniają w większym stopniu agresję werbalną niż czynną (Krall, 1953). Wniosek z badań nad dziećmi skłonnymi do wypadków jest taki, że „przypuszczalnie u dziecka skłonnego do wypadku występują takie cechy, które na ogół uważa się za pozytywne u większości dzieci, a tylko pod wpływem pewnych warunków dziecko staje się skłonne do ulegania wypadkom” (Fuller, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>