Różnice pomiędzy chłopcami i dziewczynkami

Rozwój zdolności motorycznych wykazuje, że dziecko nie zdaje so bie sprawy ze swoich możliwości. Wskazuje również na to, że dziecko mogłoby poświęcić całą swoją energię i czas na doskonalenie sprawności, gdyby było do tego odpowiednio zachęcone i wyposażone w potrzebne przedmioty. W badaniach przeprowadzonych nad dziećmi w żłobku i przedszkolu zauważono, że z chwilą, gdy dzieci opanowały sprawności związane z posiadanymi przedmiotami, to albo powtarzały znane czynności albo wykorzystywały je do maksimum na skutek braku innych możliwości (Gutteridge, 1939). To samo, tylko w większym stopniu, odnosi się do starszych dzieci. Jeśli dziecko nie będzie odpowiednio wyposażone i zachęcone do opanowywania nowych sprawności, prawdopodobnie będzie używało swoich nabytych sprawności, wprowadzając do nich pewne modyfikacje (Jersild, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955).

Różnice pomiędzy chłopcami i dziewczynkami. W całym dziecięctwie zachodzą niewielkie różnice w sprawnościach między chłopcami a dziewczynkami, którzy byli poddani tym samym ćwiczeniom, otrzymywali jednakową zachętę i to samo wyposażenie w potrzebne przedmioty. Są jednak czynniki kulturowe, które odgrywają ważną rolę w określeniu, jakiego rodzaju sprawności będą uczyć się chłopcy, a jakich dziewczęta. W zabawie na przykład dziewczęta nie są zachęcane do takich czynności, które wymagają szybkości i siły, jak to jest w zabawach chłopców. Dziewczęta natomiast są zachęcane do zabaw wymagających mniejszego wysiłku, jak na przykład zabawa lalką, kredkowanie i szycie. Wynik jest taki, że dziewczęta przewyższają chłopców w sprawnościach wymagających większych precyzji, podczas gdy chłopcy górują w sprawnościach wymagających szybkości i siły (Jenkins, 1930: Gutteridge 1939: Jones, 1939: Anderson, 1945: Jersild, 1954). Różnice między chłopcami a dziewczętami zaznaczają się specjalnie w okresie adolescencji (Espenschade, 1940: Anderson, 1949: Bayley, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>