Różne słowniki

Słownik grzecznościowy (Etiquette Vocabulary). Ten typ specjalnego słownika składa się z takich słów, jak: „proszę”, „dziękuję” itp. Dziecko powinno nauczyć się posługiwać tymi słowami z chwilą, gdy opanuje płynnie mową. Jak obszerny bądzie ten słownik, to będzie zależało całkowicie od nauki, jaką dziecko otrzymało.

Słownik barie. Ze względu na zainteresowania małego dziecka kolorami, nazwy rozmaitych barw opanowuje ono we wczesnym wieku. Większość dzieci zna zasadnicze kolory w okresie czterech lat życia (Cook, 1931). Jak szybko nauczą się one nazywać pozostałe barwy, będzie to zależało od ich zainteresowań kolorami, a częściowo od możliwości uczenia się oznaczania barw.

Słownik liczb. Chociaż znaczna liczba dzieci dwu- i półletnich albo trzyletnich umie liczyć do dziesięciu i więcej, to jednak wątpliwe jest, czy rozumieją one znaczenie używanych słów. Ich słownik liczb należy więc do kategorii „paplaniny”. Wszakże w toku zabawy albo pośrednio poprzez uczenie się dziecko stopniowo opanowuje znaczenie wielu liczb. Według zrewidowanej skali testów inteligencji Stanford-Bineta z roku 1937, dziecko w wieku pięciu lat powinno umieć policzyć 3 przedmioty, klocki, paciorki albo monety. Od dziecka pięcioletniego i sześcioletniego wymaga się znajomości znaczenia wyrazów „trzy”, „dziewięć”, „pięć”, „dziesięć” i „siedem” tak, aby umiało odliczyć żądaną liczbę klocków- od dwunastu położonych przed nim.

Słownik czasu. Ze względu na różnorodne czynności charakterystyczne dla rozmaitych pór dnia, dziecko uczy się znaczenia związanych z nimi słów. W wieku sześciu albo siedmiu lat dziecko powinno rozumieć znaczenie takich prostych słów, jak „rano”, „popołudnie”, „noc”, „jesień”, „zima”. Po wstąpieniu do szkoły szybko nauczy się nazw rozmaitych dni tygodnia i miesięcy roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>