Różne słowniki – kontynuacja

Słownik monet. Podczas gdy dla bardzo małego dziecka wszystkie monety są „pieniędzmi” albo „groszami”, to dla dziecka cztero- albo pięcioletniego rozmaite monety zaczynają już mieć własne nazwy w zależności od ich wielkości i koloru. To, jak bogaty jest u dziecka słownik monet, zależy od środowiska dziecka. Dzieci środowisk uboższych posiadają z reguły bogatszy słownik monet niż dzieci z zamożniejszych środowisk, gdyż często rodzice powierzają im pieniądze posyłając je po zakupy. Przed ukończeniem okresu dziecięcego, dzieci powinny znać nazwy wszystkich monet używanych powszechnie w ich kraju. 1

Żargon dziecięcy. „Żargon” jest formą mowy nieoficjalnej. Znaczy to, że słów żargonu nie można znaleźć w słowniku lub że używanie ich nie jest oparte na zasadach poprawnej mowy. Jeśli tylko słowa takie okażą się prowokacją w stosunku do tego, kto ich słucha, określa się je przeważnie jako „przezwiska”. Linia graniczna między „żargonem” a „przezwiskiem” zależy więc przede wszystkim od osobistej reakcji na słowo słyszane.

We wczesnym dziecięctwie używanie żargonu albo przezwisk jest sprawą czystego naśladownictwa bez jakiegokolwiek realnego znaczenia dla mówiącego. Dziecko używa tego rodzaju słów, aby się upodobnić do starszych dzieci albo popisać się wobec dorosłych swego środowiska. W środowiskach biedniejszych słownik żargonowy u małych dzieci jest na ogół biorąc obszerniejszy niż u dzieci z lepszych środowisk, ponieważ tamte dzieci z reguły słyszą więcej słów tego typu. Podobnie zaznaczają się różnice w obrębie płci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>