RODZAJE SPRAWNOŚCI CZ. II

Po szóstym roku życia sprawności motoryczne ręki mogą być opanowane szybciej i łatwiej, jeżeli dziecko będzie miało możliwości do uczenia się, pod warunkiem i przy zastosowaniu najbardziej skutecznych metod. Kontrola mięśni ręki, ramion, przegubu wzrasta szybko i osiąga prawie doskonałą dojrzałość w okresie dwunastu lat życia dziecka. Natomiast kontrola nad małymi mięśniami palców rozwija się w tempie wolniejszym. Stwierdzono to na podstawie faktu, że opanowanie umiejętności pisania lub gry na instrumentach muzycznych następuje nie wcześniej niż w dwunastym roku życia (Breckenridge i Vincent, 1955). W rysowaniu figur geometrycznych, które wymagają doskonałej koordynacji mięśni palców, dzieci wykazują duże postępy w siódmym roku życia. Po tym okresie dziecko osiąga postępy w wolniejszym tempie i nieregularnie. Największe postępy wykazują dzieci o wysokim ilorazie inteligencji (Townsend, 1951).

Rozwój sprawności. Dokonano wiele badań nad prawidłowością rozwoju różnych sprawności. Badania te ujawniły, że większość dzieci przechodzi analogiczne stadia w opanowaniu tych sprawności. Spośród sprawności, którym poświęcono najwięcej uwagi, należy wymienić: Sprawność samodzielnego jedzenia. Niemowlę wykazuje zainteresowanie czynnością jedzenia po raz pierwszy w drugiej połowie pierwszego roku życia, kiedy próbuje trzymać butelkę lub kubek albo gdy sięga po łyżeczkę, którą się je karmi. Około ósmego miesiąca dziecko umie trzymać butelkę ze smoczkiem włożoną mu do ust, a w miesiąc później umie już ją wkładać i wyjmować z ust według upodobania. Pod koniec pierwszego roku życia dziecko umie pić z kubka i jeść łyżką, choć większość jedzenia jeszcze rozlewa, zanim doniesie do ust. Wraz z praktyką sprawność ta poprawia się i dziecko rozlewa coraz mniej. W tym samym czasie, kiedy uczy się jeść łyżką, uczy się również trzymać kubek, Początkowo trzyma dwiema rączkami, lecz stopniowo, poprzez praktykę, sprawność ta udoskonala się i dziecko może już trzymać kubek tylko w jednej ręce (Gesell i inni, 1940).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>