Reakcje sympatii

Sympatia dziecka wyraża się w obejmowaniu, głaskaniu, całowaniu ukochanego przedmiotu albo osoby. Zabawki, którymi dziecko się cieszy, ściska ono i poklepuje tak długo aż rozpadną się w kawałki. Całowanie jest rzadszą formą wyrażania sympatii u małych dzieci niż obejmowanie i głaskanie, lecz gdy dziecko dojdzie do wieku adolescencji, jego sympatia wyraża się coraz bardziej w pragnieniu otrzymania pocałunku albo czynnego całowania osoby, do której żywi głębokie uczucie sympatii. Chociaż formy wyrażania uczuć sympatii zmieniają się w różnych okresach życia dziecka, to jednak stopień ich wyrażania zależy w dużej mierze od siły uczuć, jakimi darzono dziecko, zwłaszcza we wczesnych latach życia.

Niemowlę, które pragnie, aby inni okazywali mu żywe uczucie sympatii, będzie wyrażało swoje uczucia sympatii w takim stopniu, w jakim dorośli obdarzą je swoim uczuciem. Jeżeli dziecko traktuje się obojętnie lub zaniedbuje, stanie się ono zamknięte w sobie i zajęte własną osobą. Z czasem dziecko będzie dążyło do skompensowania tego uczucia, którego nie dał mu własny dom, i poszuka sobie przedmiotów uczuć poza domem. Małe dzieci obdarzane nadmiernym uczuciem również mogą rozwinąć w sobie miłość własną. Rodzice nadmiernie troskliwi lub zbyt wymagający ułatwią dziecku rozwinięcie miłości własnej, zamiast miłości do innych (Banham, 1950).

W ciągu pierwszych dwóch lat życia występuje pewna prawidłowość w przejawach sympatii. Początkowo dziecko przejawia chęć zbliżenia się do przedmiotu uczuć. Niemowlęta do piątego miesiąca życia patrzą ciągle w twarz osoby kochanej, kopią i machają rączkami, próbują się podnosić, uśmiechają się, koziołkują. Ruchy te są najpierw nieskoordynowane, tak że niemowlę nie jest w stanie zbliżyć się do ukochanego przedmiotu. Żywi ono jednakową sympatię w stosunku do wszystkich, którzy odnoszą się do niego życzliwie. W szóstym miesiącu życia dzie- cko panuje już na tyle nad ruchami, że osiąga ukochany przedmiot. W tym czasie jest zdolne wyróżnić znaną osobę wśród obcych i reagować w stosunku do niej w szczególny sposób. Wobec obcych przejawia reakcję lęku, podczas gdy w stosunku do osób znanych wyraża uczucie sympatii. W tym czasie odwzajemnia uczucia przytulając się do kochanej osoby i całując ją w twarz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>