Reakcje radości

Starsze dziecko odczuwa wyraźną przyjemność z pokonywania wszelkich niebezpieczeństw, zwłaszcza wtedy, kiedy nie pozwala mu się czegoś robić, ponieważ jest to niebezpieczne. Przyjemność pochodzi głównie z tego, że doznaje ono uczucia wyższości. Podobnie cieszy je płatanie figlów, stawianie innych w kłopotliwej sytuacji oraz sprzeczne sytuacje. Szczególne zadowolenie dają dziecku żarty lub dowcipy czynione na tematy zakazane, jak płeć lub wydzielanie. Dowcipy, szczególnie gdy przedmiotem ich są starsze dzieci lub dorośli, sprawiają mu przyjemność, ponieważ doznaje uczucia wyższości. Dziecko odczuwa przyjemność z przyjmowania takich zakazanych pokarmów, jak wódka lub palenie papierosów, co pochodzi głównie z uczucia satysfakcji, że nikt go na tym nie przyłapał (Gregg, 1928: Wilson, 1931: Brackett, 1933, 1934: Blatz i inni, 1937: Brumbaugh, 1939: Laing, 1939: Gesell i lig, 1946: Garrison, 1952: Jersild, 1954, 1954a: Breckenridge i Vincent 1955). Badania nad źródłem zadowolenia i radości u dzieci wykazały, że starsze dzieci bardziej niż młodsze odczuwają przyjemność wypływającą z odkrycia własnego „ja”, osiągnięć, powodzeń, sukcesów, otrzymywanych darów i dobrych stosunków z ludźmi (Jersild i Tasch, 1949).

Reakcje radości. Emocjom radości towarzyszy zawsze uśmiech albo śmiech i ogólne odprężenie całego ciała. Kontrastuje to poważnie z naprężeniem ciała, które towarzyszy emocjom nieprzyjemnym, takim jak lęk, złość i zazdrość. Z chwilą gdy dzieci stają się starsze, śmieją się i uśmiechają coraz częściej (Ding i Jersild 1932). Uśmiechają się także i śmieją do innych, zwłaszcza do dzieci, a nawet same do siebie (Ken- derdine, 1931). Zauważono, że w osiemnastym miesiącu życia dzieci śmieją się w przybliżeniu jeden raz na każdych 6 minut, a w czwartym roku życia na każde PA minuty. Stosunek śmiechu do uśmiechu wzrasta od jednego śmiechu na dziesięć uśmiechów w osiemnastym miesiącu życia do jednego śmiechu na trzy uśmiechy w czwartym roku życia (Ames, 1949).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>