Radość, przyjemność, zadowolenie

Radość, której łagodniejszą formą jest zadowolenie albo przyjemność, stanowi reakcję pozytywną, ponieważ jednostka doświadczająca jej nie czyni żadnych wysiłków, aby uniknąć sytuacji, które ją wywołują. Przyjmuje ona dawną sytuację i dąży do jej przedłużenia ze względu na jej przyjemne efekty. W każdym wieku występują wyraźne prawidłowości dotyczące bodźców wywołujących uśmiech i śmiech (Ames, 1949).

Bodźce wywołujące radość. Sytuacje wywołujące radość zmieniają się w poszczególnych okresach życia dziecka. Zdrowie i ogólna kondycja ciała również wpływają na reakcje emocjonalne dziecka. W miarę jak dziecko wzrasta, coraz więcej sytuacji, i to sytuacji coraz bardziej złożonych, wywołuje reakcję radości. Reakcjom tym towarzyszy uśmiech albo śmiech, dlatego można je łatwo dostrzec ze względu na ich jawny charakter. W przeciwieństwie do emocji, o których już mówiliśmy, radość ma raczej charakter ogólny i niezróżnicowany i nie wykazuje form specyficznych.

Wśród niemowląt przyjemne uczucia radości, szczęścia i zadowolenia pochodzą z dobrego samopoczucia fizycznego. Wiążą się one także z takimi czynnościami, jak gurzenie i gaworzenie, pełzanie, wstawanie, chodzenie, bieganie, Jersild (1954) daje takie porównanie: „Niemowlę, podobnie jak zdrowe źrebię, które bryka i podskakuje, chociaż je nic nie gryzie, odczuwa zadowolenie z własnej aktywności, wypływające z jego dobrego samopoczucia”. Jego aktywność znacznie wzrasta, kiedy czynność, którą wykonuje, jest za trudna, lub gdy napotyka trudności, które musi przezwyciężyć, aby ją wykonać. Niemowlęta są zadowolone, gdy ktoś się z nimi bawi, łaskocze je czy też prowadzi proste zabawy, na przykład „a kuku”, klaskanie w dłonie albo nagłe ukazywanie się spoza drzwi. Wesołość na twarzy innej osoby może także wywołać uśmiech i śmiech u niemowlęcia (Watson, 125: Jones, 1926: Washburn, 1929: Bridges, 1930: Bühler, 1930, 1932: Leuba, 1941: Geseii i lig, 1946: Ames, 1949: Jersild, 1954, 1954a: Breckenridge i Vincent, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>