Przezwyciężanie strachu

Z chwilą gdy dziecko nauczyło się przejawiać strach w pewnych sytuacjach, trudno jest nauczyć go panowania nad tym uczuciem lub też wyeliminować go całkowicie. Dotyczy to szczególnie przypadku, kiedy dziecko kojarzy pewne właściwości bodźca strachu działającego w przeszłości z obecną sytuacją (English i Pearson, 1945). Stosowano wiele metod w celu przezwyciężenia u dziecka strachu. Najbardziej skuteczne okazały się metody następujące: Metoda stwarzająca dziecku okazję do zaznajomienia się z bodźcem wywołującym strach: daje to możność stopniowego kontaktowania dziecka z przedmiotem, którego ono się boi, oraz zachęca do zdobywania sprawności przydatnych w sytuacjach wzbudzających lęk. Inna metoda polega na kojarzeniu takich przedmiotów z czymś przyjemnym, a jeszcze inna na stosowaniu wyjaśnień werbalnych i uspokajaniu, połączonym ze wskazaniem na nieszkodliwość przedmiotu, wywołującego obawę dziecka. Jeszcze innym sposobem jest ukazywanie dziecku, jako wzoru do naśladowania, osoby dorosłej, nie objawiającej strachu. Daje to dziecku możliwość lepszego zrozumienia samego siebie poprzez dociekanie i własną orientację. Dziecko rozwija swoją odwagę na podstawie zmiany pojęcia o swej własnej osobie (Jones, 1924a: Hagman, 1932: Jersild i Holmes, 1935a: Holmes, 1936: Slater i inni, 1939: Conn, 1941: Taylor, 1942: Ubdegraff, 1942: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Jersild, 1954, 1954a.

Najmniej skuteczne okazało się postępowanie osób, które ignorowały strach dziecka, zmuszały je łajaniem, ośmieszaniem albo złośliwymi porównaniami do pozostawania w sytuacjach wzbudzających strach, całkowicie usuwały na pewien okres czasu przyczyny strachu i tłumiły jego przejawy u dziecka Jon es, 1924a: Jersild i Holmes, 1935a: Jersild, 1954). Na podstawie badań nad dorosłymi, którzy przypominali swoje przeżycia strachu z okresu dziecięctwa, przekonano się, że w celu przezwyciężenia strachu u dziecka stosuje się wiele niewłaściwych metod. Dużo osób mówiło o takich silnych przeżyciach, jak na przykład strach przed zwierzętami, nieszczęśliwymi wypadkami (jak topienie się), chorobą, operacją, zjawiskami ponadnaturalnymi, ciemnością, pozostawaniem sam na sam, przed niepowodzeniami i ośmieszeniem (Jersild i Holmes, 1935: Biihler, 1952: Jersild, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>