Prawidłowości reakcji strachu

Trudno jest przewidzieć, kiedy dziecko przejawi strach, i co go wywoła. Strach nie jest zależny od danego bodźca, na przykład od głośnego hałasu, lecz od całokształtu okoliczności: sposobu zadziałania bodźca, poprzedniego doświadczenia dziecka, jego aktualnej kondycji fizycznej i psychicznej oraz szeregu innych warunków. W takich samych okolicznościach jedno dziecko przejawia strach, a drugie nie przejawia go wcale. Na ogół można przewidzieć, czy dane dziecko będzie reagowało lękiem w pewnej sytuacji. Znając przeszłość dziecka, jego dotychczasową skłonność do obaw oraz obecną kondycję fizyczną i psychiczną, można przewidzieć, jak silnie będzie ono reagowało na dany bodziec strachu.

Prawidłowości reakcji strachu. Strach rozwija w dziecku skłonność do unikania przedmiotu, który go wywołał. Reaguje ono kwileniem, krzykiem, nagłym chwilowym zatrzymywaniem powietrza i zahamowaniem aktualnej czynności. Do trzeciego roku życia reakcją wywołaną lękiem jest nieporadność dziecka i krzyk jako forma wołania o pomoc. Chowa ono swoją twarz i ucieka raczkując albo oddalając się możliwie jak najdalej od przedmiotu, którego się boi. Chowa się za jakąkolwiek osobę albo sprzęt i zostaje tam dopóty, dopóki lęk nie minie albo dopóki nie poczuje się bezpieczne.

Gdy dziecko podrośnie, wyraźna reakcja strachu ulega zahamowaniu pod wpływem nacisku społecznego. Reakcje krzyku ustępują, chociaż charakterystyczny wyraz mimiczny przejawia się nadal i dziecko nadal ucieka od przedmiotu, którego się boi. Dziecko 31/2-letnie, na przykład, broni się przed bodźcami wywołującymi strach mówiąc „nie”, albo „ja tego nie zrobię” lub też ucieka od przedmiotów wzbudzających lęk (lig i inni, 1949). Starsze dzieci nie tylko panują nad impulsami strachu, kiedy znajdą się w sytuacjach, które mogą je przerażać, ale również unikają takich sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>