Prawidłowość rozwoju pisania liter

Prawidłowość rozwoju pisania liter, jak zauważono, odbywa się według następującej kolejności {wybrano z badań Ames i lig, 1951):

– 3Va roku… Drukuje kilka dużych liter. Są to duże pojedyncze litery, rozrzucone po całej stronie kartki. ,

– 4 lata… Drukuje kilka dużych liter. Są one duże i nieregularne i to zwykle początkowe litery własnego nazwiska.

– 5 lat… Drukuje nazwisko dużymi, nieregularnymi literami. Są one coraz to większe w środku lub na końcu nazwiska. Często pisze litery odwrócone, szczególnie literę S. Drukuje cyfry od 1 do 5, nierówne i przeważnie średniej wielkości.

– 6 lat… Drukuje cały alfabet dużymi, nieregularnymi literami, z których wiele jest odwróconych. Przepisuje wyrazy używając samych dużych liter, z których wiele jest odwróconych. Drukuje cyfry od 1 do 20, wśród których często są odwrócone cyfry 7, 3 i 9.

– 7 lat… Większość dzieci potrafi już pisać, chociaż niektóre z nich jeszcze drukują dużymi literami. Pismo jest duże, proste, wypracowane, nieregularne w kształcie i w wielkości. Cyfry są małe, a wiele z nich pisze dziecko błędnie.

– 8 lat… Większość dzieci potrafi już pisać duże, kwadratowe litery czarnym atramentem. Pisze drukowane litery dużych rozmiarów. Cyfry są mniejsze i jest mniej błędów.

– 9 lat… Dzieci przestają drukować. Pismo jest mniejsze, bardziej czyste, równe, smukłe i zjawiają się początki indywidualnego charakteru. Litery mają dobrą proporcję, coraz bardziej zaznacza się indywidualny styl w pisaniu nazwiska. Pismo dziewcząt jest czystsze, mniejsze ‚ i równiejsze, a nawet smukiejsze niż chłopców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>