Poziom społeczno-ekonomiczny cz. II

Chociaż inteligencja może odgrywać pewną rolę w powstaniu tych różnic w rozwoju mowy, to jednak należy wziąć pod uwagę wpływ czynników środowiskowych. Do czynników środowiskowych, które silnie oddziałują na rozwój mowy dziecka, należą: większa ilość czasu, jaką dziecko poświęca na oglądanie książek, udział w twórczych zabawach, częste słuchanie opowiadań i czytanie, szersze grono osób dorosłych, z którymi dziecko przebywa, oraz większe grono rówieśników do wspólnych zabaw (Van Alstyne, 1929). Dzieci przebywające przeważnie w towarzystwie dorosłych zaczynają mówić znacznie wcześniej niż dzieci obcujące najczęściej z innymi dziećmi. Dziecko ze środowiska bogatszego będzie prawdopodobnie więcej przebywało z rodzicami, głównie z matką, w przeciwieństwie do dzieci pochodzących z warstw uboższych, w których matki przeważnie pracują zarobkowo lub też mają wiele obowiązków domowych, nie pozwalających im poświęcać dziecku więcej czasu (Jersild, 1954). W dodatku rodzice z bogatszych grup uważają, że rozwój mowy dziecka jest bardzo ważny nie tylko jako odbicie warunków domowych i wychowania, ale także jest warunkiem powodzenia w życiu. W rezultacie dziecko z wyższych-warstw społecznych jest nie tylko zachęcane, ale nawet zmuszane do wczesnego i poprawnego mówienia (Merry i Merry, 1950).

Płeć. W ciągu pierwszego roku życia nie ma specjalnych różnic między dziećmi obojga płci w odniesieniu do wokalizacji. Na początku drugiego roku życia zaznaczają się różnice w wymowie na korzyść dziewcząt. Dziewczęta lepiej opanowują wymowę dźwięków jeszcze zanim zaczną mówić, niż chłopcy (irwin i Chen, 1947). Chłopcy na ogół później uczą się mówić niż dziewczynki. Budują zdania krótsze i pod względem gramatycznym mniej poprawne. Użycie i zrozumienie znaczeń słów jest gorsze a wymowa mniej dokładna w każdym wieku życia. Różnice te zwiększają się z każdym rokiem i są wyraźniejsze pomiędzy dziećmi bogatszych i uboższych grup społecznych (McCarthy, 1930, 1954: Young, 1941: Merry i Merry, 1950: Anastasi i D’Angelo, 1952: Havighurst, 1953: Jersild, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>