POWSZECHNE RODZAJE UCZUC WIEKU DZIECIĘCEGO CZ. II

Źródło strachu. Bez względu na to, czy strach ma podłoże rozumowe czy nieracjonalne, wiąże się on zawsze z przeżyciami dziecka {Jersild, 1948). Czasami dzieci są nieświadome tego, że się boją, a doznają jedynie stanów ogólnego podniecenia i uczucia strachu, lecz już to wywołuje w nich pewne nastawienie lękowe na sytuacje, w których nie ma nic, co mogłoby je przestraszyć i co wymagałoby reakcji obronnych. Może to spowodować, że nie przeżyją one sytuacji, które naprawdę mogą wywołać strach (Kestenberg, 1946). Jeśli prawdą jest, że lęki są przeważnie nabyte, to jednak nie wszystkie są nabyte w ten sam sposób. Niektóre rodzaje lęków pochodzą z bezpośredniego skojarzenia doświadczeń z bodźcami wywołującymi w sposób naturalny przerażenie i przejawiają się w nagłym, przenikliwym krzyku: inne zaś powstają na skutek naśladowania lękliwego zachowania się rodziców, rodzeństwa i rówieśników, jak na przykład lęk przed grzmotem. Trzeci rodzaj to obawa przed nieprzyjemnymi doświadczeniami, jak wizyta u lekarza, dentysty, pobyt w szpitalu, widok groźnych zwierząt i obcych ludzi. Do takich lęków mogą także prowadzić nieprzyjemne sny (Watson, 1925: Jersild i Holmes, 1935: Lawton, 1938: Kestenberg, 1946: Jersild, 1948, 1954).

Czego boją się dzieci. To, czego dzieci się boją, zależy od wielu czynników, a szczególnie od wieku dziecka, jego doświadczeń i poziomu jego indywidualnego rozwoju. Nie ma dwojga dzieci, które przeżywałyby ten sam rodzaj lęku. Mimo to, na podstawie badań dużych grup dzieci w różnych latach życia, stwierdzono, że dzieci w pewnych okresach życia przeżywają charakterystyczne dla danego wieku rodzaje lęku. Nie wszystkie dzieci przeżywają wszystkie rodzaje lęku, typowe dla ich wieku. Jedne z nich będą przeżywały lęk rzadziej ze względu na nabyte doświadczenia, które mogą być wyraźnie różne od doświadczeń innych dzieci w tym samym wieku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>