Poprawa koordynacji w chodzeniu

W związku z utratą energii, dziecko uczące się chodzić wkłada znacznie więcej wysiłku w pokonanie aanej przestrzeni, aniżeli będzie to czyniło w przyszłości. Ta większa utrata energii jest częściowo wynikiem wysokiego podnoszenia nóg, a częściowo nadmiernej ruchliwości nóg w pierwszym okresie chodzenia. Umiejętność chodzenia, określoną stosunkiem odległości zawartej między dwiema stopami do wysokości odcinka mierzonego od punktu ciężkości nogi niższej, dziecko osiąga w drugim albo trzecim roku życia. Gdy chód się już ustalił, długość czasu, w jakim każda noga spoczywa na podłodze i w powietrzu, jest zasadniczo taka sama. W nieprawidłowym i niestałym chodzie długość czasu jest różna i dlatego chód staje się asymetryczny. W dobrze opanowanym chodzie dziecka, około 70°/« czasu zużywa ono na stawianie stóp na podłodze, a mniej więcej 30% czasu na wykonywanie nogą ruchu w przestrzeni. Pewność chodu dziecko osiąga zwykle pod koniec drugiego albo na początku trzeciego roku życia (McGraw i Breeze, 1941).

Poprawa koordynacji w chodzeniu. Gdy dziecko próbuje iść po raz pierwszy, wówczas wykonuje nadmierną liczbą ruchów i to nie tylko samych nóg, lecz i całego ciała. Ta nadmierna liczba ruchów stopniowo maleje. Koordynacja ruchów ramion rozwija się przed koordynacją nóg, co pomaga dziecku w utrzymaniu lepszej równowagi ciała. Wraz z doświadczeniem wzrasta długość kroku, zmniejsza się natomiast szerokość i chwiejność kroku: ruch nóg jest coraz szybszy i coraz bardziej harmonijny, czego wynikiem jest stopniowy wzrost szybkości chodzenia: dziecko kroczy już o wiele prościej aniżeli we wczesnym dzieciństwie, wyrzucając nogi do przodu i stawiając je na palcach. Podobnie tendencja do dreptania i chodzenia na palcach prowadzi do lżejszego kroczenia. W sposobie chodzenia rozmaitych dzieci zaznaczają się duże różnice indywidualne. Trzeba szeregu lat na ustalenie się charakterystycznego chodu dziecka. Rozmaite czynniki, takie jak za ciasne lub za sztywne buty, zbyt duża waga ciała, obawa przestrzeni, zbyt długi krok na skutek poprzednich upadków, mają znaczny wpływ na ukształtowanie się trwałego sposobu chodzenia danej jednostki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>