Podłoże kontaktów społecznych.

To, ile korzyści wyniesie dziecko z kontaktów społecznych poza domem, zależy od zasad wpajanych mu przez rodziców. Stwierdzono, że zakres i intensywność społecznych kontaktów dziecka zależy ściśle od zakresu i intensywności kontaktów społecznych jego rodziców (Anderson, 1943). Dzieci wychowane w instytucjach, w których współżycie społeczne jest ograniczone, są społecznie mniej dojrzale niż dzieci mające normalne możliwości obcowania społecznego. Niedojrzałość ta przejawia się w uboższych kontaktach z innymi, w mniejszym zainteresowaniu życiem społecznym, mniejszej inicjatywie i mniejszym planowaniu na przyszłość (Bodman i inni, 1950).

Chociaż kontakty społeczne są istotne dla rozwoju społecznego, to jednak gdy są zbyt liczne albo bardzo nieliczne, mogą się okazać szkodliwe. Gdy okoliczności zmuszają dziecko do przebywania w izolacji od innych, mimo że jest ono z sytuacji niezadowolone, nie umie jej zmienić tak, aby było zadowolone. Ogólne uspołecznianie, polegające na obcowaniu z innymi dla samego towarzystwa, bez wzglądu na wspólnotą interesów albo na inne czynniki, mało przyczynia sią do rozwoju zdrowych postaw społecznych u dziecka. Rodzaj kontaktów społecznych, w które dziecko wchodzi, jest ważniejszy niż liczba kontaktów (Lehman i Anderson, 1927: Witty, 1931: Breckenridge i Vincent, 1955).

Wpływ grupy społecznej. Każde dziecko, podobnie jak każdy dorosły, jest zależne od innych ludzi. Zależność ta jest warunkiem jego egzystencji. Jest ona całkowita w chwili urodzenia i w ciągu wczesnych lat dziecięctwa. W miarę jak dziecko rośnie, staje się coraz mniej zależne od grupy społecznej, jednak grupa jest mu jeszcze potrzebna i nie może ono żyć bez kontaktów z innymi. W ciągu każdego następnego roku stosunki dziecka z innymi komplikują się coraz bardziej: musi ono kontaktować się z coraz większą liczbą ludzi, i to ludzi rozmaitych typów. Przeważnie inni nie są osobiście tak zainteresowani dzieckiem, jak rodzice: wobec tego nie starają się ułatwić dziecku obcowania ze sobą, jak to zwykle czynią domownicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>