Początki zachowania społecznego

Pierwszymi reakcjami społecznymi dziecka są reakcje na osoby dorosłe. Tłumaczy się to tym, że normalnie pierwszymi kontaktami dziecka są kontakty z dorosłymi. Najpierw przeważają reakcje społeczne pozytywne, o czym świadczą późniejsze sposoby reakcji i okresy wieku, w których one normalnie się pojawiają. Pod koniec drugiego miesiąca dziecko odwraca główkę, gdy usłyszy głos ludzki, po czym pojawia się u niego uśmiech jako reakcja na uśmiech dorosłego lub na rytmicznie powtarzane dźwięki (np. ko-ko-ko). W tym czasie dziecko wyraża radość fikaniem nóżkami, uśmiechem i spontanicznym nieskoordynowanym machaniem rączkami.

W trzecim miesiącu życia dzieci przestają krzyczeć, gdy się do nich mówi, lecz mogą się również uspokoić, jeżeli uwagę ich odwróci grzechotka albo inna mechaniczna zabawka, W tym wieku zaczynają się one interesować ludźmi, przejawia się to na przykład w tym, że dziecko krzyczy, gdy je ktoś zostawia samo. Przeważnie dzieci w tym czasie zdradzają swoim zachowaniem, że rozpoznają swoje matki (Jones, 1926: Biihler, 1930: Bridges, 1931: Washburn, 1932: Shirley, 1933: Dennis, 1935c, 1941: Gesell i inni, 1940: Spitz, 1946: Gesell i lig, 1949: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Jersild, 1954).

W czwartym miesiącu dziecko poddaje się, gdy się je podnosi, rozróżnia twarze ludzkie, spogląda w kierunku osoby, która je opuszcza, uśmiecha się do osoby, która do niego mówi, jest zadowolone, gdy się na nie zwraca uwagę, i śmieje się, gdy się z nim bawić. Od szóstego albo siódmego miesiąca dziecko w rozmaity sposób reaguje na uśmiech i karcenie i rozróżnia głosy przyjazne od głosów wyrażających gniew. Aby zwrócić na siebie uwagę innych osób albo aby zbliżyć je do siebie, dzieci podskakują, oddychają ciężko, robią zabawne miny, marszczą nosy, wywijają rękami, fikają, kaszlą i dmuchają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>