Początki zachowania społecznego – kontynuacja

W tym wieku dzieci uśmiechają się do osób znajomych, śmieją się bawiąc się w „a ku-ku”, naśladują proste czynności, takie jak klaskanie w ręce i wywijanie rękoma, przeszkadzają i po raz pierwszy przejawiają lęk przed obcymi (Biihler i Hetzer, 1928: Biihler, 1930: Shirley, 1933: Kelting, 1934: Gesell i inni, 1940: Spitz, 1946, 1949: Gesell i lig, 1949: Merry i Merry, 1950: Jersild, 1954).

W ciągu szóstego miesiąca stosunek dziecka do dorosłych staje się bardziej agresywny. Szarpie ono dorosłych za włosy, chwyta za nos, ściąga okulary albo odzież. W ten sposób próbuje nawiązać kontakty społeczne. Około ósmego albo dziewiątego miesiąca dziecko usiłuje naśladować mowę innych powtarzając usłyszane sylaby, naśladuje również proste czynności i gesty zaobserwowane u innych. Między dziesiątym a dwunastym miesiącem zabawia się swoim odbiciem w zwierciadle, a nawet całuje je, jakby to była druga osoba. Około dwunastego miesiąca zdolne jest powtrzymać się od działania na polecenie „nie-nie” albo na jakieś inne i przejawia wyraźny strach i niezadowolenie na widok obcych, co wyraża się ucieczką i krzykiem, gdy obcy się zbliża. Od piętnastego miesiąca życia wzrasta u dziecka zainteresowanie dorosłymi oraz silne pragnienie przebywania z nimi i naśladowania ich. Dziecko mające około dwóch lat zdolne jest współdziałać z dorosłymi w zakresie opanowanej czynności.

Tak więc we względnie krótkim okresie czasu dziecko zmienia się z biernego członka rodziny, który potrzebuje dużo opieki, a mało daje w zamian, na członka aktywnego, który z własnej inicjatywy nawiązuje kontakty społeczne stając się współpartnerem w grupie rodzinnej (Shirley, 1933: Gesell i Ames, 1947: Gesell i lig, 1949: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Jersild, 1954). ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>